För barnens bästa

Som kandidat till kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Vimmerby och Kalmar län. Mina tankar har gått till vad som är viktigt för mig och andra medborgare i Vimmerby och Kalmar län? Ett gemensamt ord blir ju sjukvården. Jag vill ha en fungerande sjukvård för alla i vårat län. Att få ner vårdköerna är ju en självklarhet. Jag är vad man kan kalla en ”stammis” inom vården. Då jag själv har Diabetes typ 1 sedan 17 år tillbaka. Där jag själv inte har märkt så mycket av problemet med växande vårdköer. För jag själv är ju inne så att säga i vårdens stora apparat. Men att ta sig in är en annan fråga.

Har du då en skada eller sjukdom som inte syns på ett blodprov, alternativt vid en enkel okulär besiktning av vårdpersonal på hälsocentralen eller akuten kan det vara svårt att få hjälp. Ännu svårare kan det vara för de som betyder mest för oss som ska gå till valurnorna den 11 september. Våra barn är det jag pratar om. Det pratas inte så mycket om psykisk ohälsa. Dock hör jag ofta ute på stan om att den familjen borde uppfostra sina barn ordentligt och sån där ”ADHD” fanns inte på min tid. Vi lever i annan tid nu. Barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Behöver vuxnas hjälp på olika sätt. Ett litet barn som ska börja första klass med allt vad det innebär. Byta från förskolans trygga vrå till skolans stora utmaningar med äldre, större barn och ökade krav.

Även du som läser detta kan nog känna igen dig i känslan av när du själv gick låg- eller mellanstadiet och såg högstadieeleverna, hur vuxna och stora de var. Att de var lite läskiga. Med läxor istället för lek och bus med mamma och pappa vid kvälls intåg efter skolan. Det kan vara svårt att tackla för en som knappt har levt ett decennium med NPF och som inte har fått det diagnostiserat. Har man problem så behöver man få professionell hjälp. Många av barnen klarar detta men inte alla. Här anser jag att vi vuxna behöver steppa upp. Barnen är våran framtid och vi ska kunna guida dem till ett rikt och lyckligt liv. Då det finns NPF i min närhet som drabbar personens skolgång och vardag så har jag läst på lite om det. Jag vill verkligen inte utge mig som expert på ämnet men jag har tagit till mig av vad experter som ATTENTION skriver. Detta är inte bra. BUP behöver mer resurser för att få ner köerna till första bedömning inom 30 dagar och inom ytterligare 30 dagar ska den behandling eller utredning man beslutat göra inledas, som faktiskt är vårdgarantin för barn. Som vi alla har jobbat för den senaste mandatperioden och kommer att fortsätta jobba för.

  • Förskola och skola behöver ett bättre samarbete med BUP.
  • Mer utbildningar till skolpersonal inom detta område.
  • Fler psykologer och psykoterapeuter.
  • Utbyggnad av elevhälsan. (Där personen i min närhet med hjälp av elevhälsa och skolans kurator har fått i sammanhanget väldig snabb hjälp.)
  • Kvalitetssäkra, individanpassa och följ upp insatserna för att ge bästa möjliga stöd. Till patienten och hens föräldrar.

En del ligger även på oss i kommunen. Jag och Centerpartiet i Vimmerby kommun ska se till att vi får en fungerande familjecentral som hjälper barnen och ungdomarna samt deras föräldrar. På detta sätt hittar vi de drabbade barnen och ungdomarna i tid, så att de inte hamnar snett i samhället. Detta är ingen Quick fix, men vi måste börja jobba för våra barns hälsa. Det är vad en röst på mig innebär, som är en röst på Centerpartiet.

Christoffer Cederstrand
Centerpartiet kandidat till kommunfullmäktige och regionfullmäktige.