Nära sjukvården behöver stärkas

De som mest behöver och besöker vården ska känna att det finns personal på plats på den vårdenhet man besöker och att man träffar samma personal så långt det är möjligt. Vi tycker att dessa prioriteringar är viktigare än att t ex ge gratis sjukvård för vissa grupper.

Vi i Centerpartiet tror även på den lokala styrningen av region Kalmar län och att lokalt tagna beslut av engagerade regionpolitiker är bäst för den lokala sjukvården här i Vimmerby och Hultsfred, som såväl för länets tre sjukhus. Vi tror inte att den lokala vården i våra kommuner och i Kalmar län skulle stärkas och prioriteras bättre om den styrdes från Stockholm.

Dessa slutsatser gör vi då vi regionkandidater för Centerpartiet i Vimmerby och Hultsfreds kommuner har varit och besökt våra tre regiondrivna Hälsocentraler i Vimmerby, Hultsfred och Mörlunda. Vi har på våra besök fått ta del av vardagens uppgifter och utmaningar där vi ser att samtliga enheter är viktiga i vår del av länet för att säkerställa invånarnas trygghet för sin hälsa och sitt mående. Vi imponeras av på vilket sätt dessa enheter jobbar intensivt med stor entusiasm inom många områden för att såväl förebygga framtida ohälsa som behandla aktuella/akuta besvär.

På samtliga platser så är samverkan med länets tre sjukhus specialiteter viktiga så att invånaren/patienten får den bästa möjliga vård efter sitt behov. I Vimmerby är t ex röntgen viktig tillsammans med många övriga specialiteter att ha kvar samt utveckla. I Hultsfred är det förebyggande hälsoarbetet prioriterat, samt i Mörlunda så finns såväl apotek som tjänster som är bemannade inom olika områden.

Sjukvårdens stora utmaning gällande bemanning är ständigt aktuell där många tjänster på Hälsocentralerna inte är tillsatta. Dock så finns ett rekryteringsbehov där regionen centralt behöver kartlägga och fastställa vilka yrkesområden det behöver satsas ytterligare på och vad som behövs för att lyckas bemanna de tjänster som finns.

Bra arbetsvillkor behövs för de som jobbar i vården för det är alarmerande att det finns vårdutbildade som jobbar med annat eller funderar på att sluta. Här behövs ännu mer nytänkande och resurser för att återfå känslan av att de som jobbar i vården har förutsättningar att göra ett bra jobb på sin arbetsplats. Bättre med satsningar på den lokala vården än avgiftsfritt och skrotat lokalt styre.

Magnus Danlid, Vimmerby
Åsa Landberg, Virserum
Regionkandidater för Centerpartiet