1. Peter Karlsson

Personbild


Peter Karlsson
Bostadsort: 
Dabbetorp, Södra Vi.
Uppdrag:
Ledamot i kommunfullmäktige 2018-2022,
E-mail: peter.karlsson@vimmerby.se
Facebook:
www.facebook.com/profile.php?id=...

Kontakta Peter Karlsson

Kontakta Peter

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....