2. Magnus Danlid

Personbild


Magnus Danlid
Bostadsort: 
Vimmerby
Uppdrag:
Ledamot i kommunfullmäktige 2018-2022,
Hemsida: magnusdanlid.wordpress.com
Facebook:
www.facebook.com/magnus.danlid

Kontakta Magnus Danlid

Kontakta Magnus

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....