Revisionen

Personbild


Uppdrag: Vice ordförande för kommunens revisorer
Namn: Ulf Svensson
Adress: Myreholm, Tuna
Postadress: 598 96 Vimmerby
Telefon: 0492-540 40, 070-528 01 22
E-mail: ulf.myreholm@telia.com

Uppdrag:
Revisor
Namn: Ulf Jonsson
Adress: Pelarnehult 215
Postadress:
598 91 Vimmerby
Telefon: 0492-910 38, 070-548 26 74
E-mail: ulf.jonsson@lrfkonsult.se

Kontakta Ulf Svensson

Kontakta Ulf

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.