Preliminärt medlemsmöte

Valanalys, val till valberedning och kf presidium mm