Älmhult
Centerpartiet lokalt
 • / Kandidater 2018

Kandidater 2018

Några av våra totalt 44 kandidater till kommunfullmäktige 2018

 

Centerpartiet Älmhults kandidater till kommunfullmäktige 2018

Plats/Namn

 1. Elizabeth Peltola, 53, kommunalråd, Diö. Mer om Elizabeth
  • Hjärtefråga 1: Utveckling av hela kommunen med kommunal service i alla orter. Ökat samarbete med lokalt närings-& föreningsliv.
  • Hjärtefråga 2: Älmhult- En grön kommun! Fossiloberoende med förnyelsebar energi. Närproducerad mat i skolor och äldreomsorg.
  • Hjärtefråga 3: Utveckling av stödet till näringslivet, genom snabba och överskådliga kontakter med kommunen och nära kontakter med alla företag i kommunen 
 2. Gusten Mårtensson, 28, statsvetare, Älmhult. Mer om Gusten
  • Hjärtefråga 1: Hela kommunen ska leva! Förbättra förutsättningarna och utöka servicen till de som bor utanför tätorten, privatpersoner, föreningar och företag. Hållbart, miljömässigt och ekonomiskt.
  • Hjärtefråga 2: En hållbar utbildningsorganisation. Bevara och utveckla de mindre orterna runt om i kommunen. Underlätta valfriheten och stötta våra fristående utbildningsalternativ
  • Hjärtefråga 3: Öka bostadsbyggandet i hela kommunen. Många vill flytta till Älmhult, se till att det finns bättre boende möjligheter i hela kommunen! 
 3. Marie Olofsson, 48, aukt redovisningskonsult, Ryfors. Mer om Marie
  • Hjärtefråga 1: Modernt landsbygdsboende med kommunalservice och fiber m.m. i hela kommunen
  • Hjärtefråga 2: Attraktiv kommun att bo och driva företag i
  • Hjärtefråga 3: Kommunikationer, fiber, vägar och pendlingsmöjligheter
 4. Tomas Harrysson, 50, småföretagare, Virestad. Mer om Tomas
  • Hjärtefråga 1: Skolan
  • Hjärtefråga 2: Landsbygdsutveckling
  • Hjärtefråga 3: Samhällsbyggnad
 5. Yvonne Jonsson, 62, kommunikatör, Liatorp. .Mer om Yvonne
  • Hjärtefråga 1: Landsbygdsutveckling med fokus på utveckling och möjligheter, skapa möjligheter för landsbygden att leva.
  • Hjärtefråga 2: Jag har ett patos för rättvisa och människors lika värde och rättigheter oavsett kön, etnicitet eller tro.
  • Hjärtefråga 3: Integration präglad av mänsklighet.
 6. Vidar Lundbäck, 67, musiker, Hallaryd. Mer om Vidar
  • Hjärtefråga 1: Trygghet och god service för alla åldrar i hela kommunen
  • Hjärtefråga 2: Det ska vara enkelt att starta företag, skapa jobb och bygga bostäder i hela kommunen
  • Hjärtefråga 3: Miljö, vi har inte ärvt jorden, vi har lånat den av våra barn och ska lämna tillbaka den i gott skick! Bruka, inte förbruka. 
 7. Pontus Haglund, 45, företagare, Älmhult. Mer om Pontus
  1. Hjärtefråga 1: Strategisk ledning (Helhetsgrepp)
  2. Hjärtefråga 2: Ekonomisk styrning (Utveckla kommunen)
  3. Hjärtefråga 3: Näringsliv och miljö.
 8. Sofia Herbertsson, 41, enhetschef, Diö. Mer om Sofia
  • Hjärtefråga 1: Vård- och omsorgsfrågor- alla har rätt till en bra och trygg ålderdom
  • Hjärtefråga 2: Integrationsfrågor- att ta hand om och integrera våra nyanlända så fort som möjligt.
  • Hjärtefråga 3: Skolfrågor- en trygg och kompetent skola där det finns förutsättningar för varje enskild individ. 
 9. John-Arne Sandström, 48, entreprenör, Virestad.
  • Hjärtefråga 1: Viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas
  • Hjärtefråga 2: Skola och barnsomsorg nära barnen
  • Hjärtefråga 3: Det framtida, digitala samhället måste inkludera även de människor som inte klarar av att vara digitala. 
 10. Selin Hult, 43, projektledare, Älmhult. Mer om Selin
 11. Anders Mårtensson, 63, bonde, Göteryd.
  • Hjärtefråga 1: Föreningslivet- Gynna ideella krafter, skapa bra förutsättningar för föreningar
  • Hjärtefråga 2: Landsbygden- Stöd olika projekt som gynnar landsbygden så att det blir mer folk
  • Hjärtefråga 3: Hållbart samhälle- Miljöfrågor t.ex. gynna närproducerat vid upphandlingar 
 12. Nusreta Kurtanovic Nilsson, 52, undersköterska, Gemön. Mer om Nusreta
  • Hjärtefråga 1: Integration
  • Hjärtefråga 2: Jämställdhet
  • Hjärtefråga 3: Äldrevården 
 13. Claes Lindahl, 67, pensionär, Virestad.
  • Hjärtefråga 1: Slarva inte bort skattebetalarnas pengar, gör en bra budget och HÅLL DEN!
  • Hjärtefråga 2: Våga investera/fatta strategiska beslut i Älmhult så vi kan växa (stillastående är tillbakagång).
  • Hjärtefråga 3: Dra nytta av landsbygdens resurser. Älmhult är inget speciellt utan den omgivande landsbygden. 
 14. Tobias Herz, 52, pedagog, Pjätteryd. Mer om Tobias
  • Hjärtefråga 1: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
  • Hjärtefråga 2: Teknisk utveckling med miljötänk, rättvis fördelning av globala resurser
  • Hjärtefråga 3: Inkludering av alla människor, i stad och på landet, född i Sverige eller utanför gränserna, mot diskriminering pga. kön, etnicitet, sexuell läggning eller tro. 
 15. Lars Henriksson, 74, egenföretagare, Älmhult.
  • Hjärtefråga 1: Ekonomi, företagande entreprenörskap
  • Hjärtefråga 2: Samhällsutveckling för invånarna
  • Hjärtefråga 3: Hälsa  
 16. Ida Ekdahl, 34, kvalitetsingenjör, Delary.
  • Hjärtefråga 1: Landsbygden - att vi skapar ett Älmhult där hela kommunen lever, exempelvis genom närhet till service i hela kommunen.
  • Hjärtefråga 2: Öppenhet och integration
  • Hjärtefråga 3: En familjevänlig kommun 
 17. Ola Willhammar, 61, processkonsult, Diö. Mer om Ola
  • Hjärtefråga 1: Det är viktigt för mig med ordning och reda i finanser och investeringar, att beslut tas på väl underbyggda grunder så att kommuninvånarna kan känna sig trygga med att pengar inte slarvas bort. Jag tycker att långsiktighet i en kommuns utveckling sker över lång tid och kan inte pga maktskifte för mycket. Det är också viktigt med öppenhet gentemot kommuninvånarna kring nödvändiga samhällsutgifter som t.ex. VA situationen.
  • Hjärtefråga 2: Skapa förutsättningar för en samhällsutveckling där invånarna i kommunen känner en naturlighet för boende, jobb, utbildning, handel och fritid. Jag tror på individens drivkraft och för mig är det bara en kommuns förutsättningar som sätter begränsningarna. Därför tycker jag det är viktigt att kommunen skapar ett klimat där det är tillåtet med olika ägande. Utbildning-, handel- och fritidsutveckling samt ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samhälle.
  • Hjärtefråga 3: När en kommun som Älmhult växer blir barnsomsorg, skola och integration viktig. Då blir att följa demografin, år till år och hur kommunen rent fysiskt växer, en förutsättning för beslut. Att få unga och barnfamiljer att vilja bo kvar, flytta in och stanna i kommunen känns avgörande på sikt och då behöver vi ha en struktur för barnomsorg och skola. Inte bara kvalitén utan även tillgängligheten och kostnadsmässigt.
 18. Ingemar Nilsson, 67, egenföretagare, Långasjömåla.
  • Hjärtefråga 1: Aktivt bidra till att behålla samhällsservice på landsbygden genom bl.a. lokalt engagemang och därigenom attrahera boende att stanna kvar.
  • Hjärtefråga 2: Stabil majoritet i kommunala beslut är viktigare än förlegad nationell blocktillhörighet.
 19. Jessica Wihlborg, 45, kommunikationsansvarig, Älmhult.
  • Hjärtefråga 1: Integration- Få alla i kommunen att känna sig lika värda och få lika bra möjligheter att utvecklas.
  • Hjärtefråga 2: Hitta alternativa driftsformer skola/vård/omsorg
 20. Jonny Johansson, 52, kyrkvaktmästare, Älmhult.
  • Hjärtefråga 1: Äldreomsorg
  • Hjärtefråga 2: Barnomsorg skola
  • Hjärtefråga 3: Miljöfrågor 
 21. Anita Håkansson, 66, pensionär, Tiakölna.
  • Hjärtefråga 1: Landsbygdens utveckling
  • Hjärtefråga 2: Underlätta småföretagandet
  • Hjärtefråga 3: Effektivisering och förbättring av äldreomsorgen 
 22. Peter Niklasson, 51, kundcenterchef, Älmhult.
  • Hjärtefråga 1: Ordning och reda i kommunens ekonomi
  • Hjärtefråga 2: Bostäder
  • Hjärtefråga 3: Väl fungerande kommunikation 
 23. Knut Lange, 66, pensionär, Apelhult.
  • Hjärtefråga 1: Landsbygdsfrågor/Småskalighet- Underlätta för verksamhet och boende på landsbygden. Små företag skall kunna konkurrera på samma villkor som de stora företagen. Enklare regelverk behövs. Hållbarhet- Gäller miljö, arbetsmiljö, finansiellt.
  • Hjärtefråga 2: Skolan/Föreningsliv- Här lägger vi grunden för vårt framtida samhälle. Det skall finnas pedagoger och övrig personal med stort engagemang för eleverna. Ett rikt föreningsliv har många positiva effekter. Som bättre hälsa, social kompetens och bättre förståelse för hur demokrati och samhälle fungerar.
  • Hjärtefråga 3: Ordning och Reda/Säkerhet Att kunna känna sig säker och trygg i skolan, på gator och torg och i hemmet. Förebyggande åtgärder är nödvändiga; fler synliga poliser och väktare, lära barn att skilja på ”ditt och mitt”. Sparsamhet med våra pengar ska genomsyra kommunens förvaltning. Noggrant genomförda upphandlingar. En god intern kontroll så att investerade pengar används på ett optimalt sätt. Uppföljning och kontroll är nyckelord i en sund finans. 
 24. Mouhamad Bassam Al Omari, 48, vaktmästare, Älmhult.
  • Hjärtefråga 1: Integration
  • Hjärtefråga 2: Skola
 25. Bengt Håkansson, 71, fd bankdirektör, Hallaryd.
  • Hjärtefråga 1: Landsbygdens utveckling
  • Hjärtefråga 2: Underlätta småföretagandet
  • Hjärtefråga 3: Effektivisering och förbättring av äldreomsorgen 
 26. Iain Mackie, 54, finanschef, Älmhult.
  • Hjärtefråga 1: Föreningsliv
  • Hjärtefråga 2: Transporter, infrastruktur
  • Hjärtefråga 3: Stark och genomtänkt kommunal ekonomi  
 27. Anders Ericsson, 58, bonde, Pjätteryd.
 28. Laila Hult, 70, företagare, Liatorp.
  • Hjärtefråga 1: Landsbygdsfrågor
  • Hjärtefråga 2: Fungerande ekonomi i kommunen
  • Hjärtefråga 3: En fungerande kollektivtrafik 
 29. Annelie Olin, 59, lärare/personlig assistent, Arveka.
  • Hjärtefråga 1: Medmänsklighet/Flyktingfrågor
  • Hjärtefråga 2: Tillgänglighet
  • Hjärtefråga 3: Miljöfrågor och Skolfrågor  
 30. Tryggve Eriksson, 72, egenföretagare, Virestad.
  • Hjärtefråga 1: Byskolorna ska aktiveras och bevaras
  • Hjärtefråga 2: Decentraliserad nybyggnation av bostäder
  • Hjärtefråga 3: Låt de gamla bo kvar på landet 
 31. Niklas Petersson, 48, polis, Ryfors.
  • Hjärtefråga 1: Energi
  • Hjärtefråga 2: Miljö
  • Hjärtefråga 3: Landsbygd 
 32. Agneta Andersson, 41, leg veterinär, Eneryda.
  • Hjärtefråga 1: Möjlighet för jobb och boende i hela kommunen
  • Hjärtefråga 2: Skol- och utbildningsfrågor
  • Hjärtefråga 3: Jämställdhetsfrågor 
 33. Peter Sandberg, 51, egenföretagare, Nedraön.
  • Hjärtefråga 1: Likabehandling tätort-landsbygd, båda ska kunna utvecklas med tiden. Allt från fiberanslutning till skolor i hela kommunen men även att få ett attraktivt centrum
 34. Elisabet Gunnarsson, 61, lanthandlare, Uthövdan
 35. Lennart Petersson, 65, företagssköterska, Pjätteryd
 36. Jan-Åke Johannesson, 58, byggmästare, Lindö.
  • Hjärtefråga 1: Företagande
  • Hjärtefråga 2: Lärlingssystem för att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden
 37. Bo Göransson, 67, jordbrukare, Tiakölna.
  • Hjärtefråga 1: Landsbygdens överlevnad
  • Hjärtefråga 2: Mer boende på landsbygden
  • Hjärtefråga 3: Bättre kommunikationer för glesbygden och bättre vägunderhåll 
 38. Hassan Abdulwahab, 39, koordinator, Älmhult.Hjärtefråga 1: Hjärtefråga 2: Hjärtefråga 3: 
 39. Greta Ivarsson, 62, lantbrukare, Eneryda.
  • Hjärtefråga 1: Kunna bo och jobba på landet
  • Hjärtefråga 2: Små skolor på små orter
  • Hjärtefråga 3: 
 40. Krister Svensson, 62, bonde, Göteryd.
  • Hjärtefråga 1: Jag vill att det byggs mer i kommunen.
  • Hjärtefråga 2: Jag vill att det är någon i kommunen som raggar hit fler företag.
  • Hjärtefråga 3: Jag vill att det blir fler invånare i alla församlingar i Älmhults kommun. 
 41. Ingegärd Lundbäck, 64, musiker, Hallaryd.
  • Hjärtefråga 1: Ekonomiskt stöd till sociala träffpunkter
  • Hjärtefråga 2: Kultur på äldreboenden, i vården och omsorgen
  • Hjärtefråga 3: Stötta näringsliv, skolor och kollektivtrafik på landsbygden 
 42. Ulf Olin, 66, skogsföretagare, Arveka.
  • Hjärtefråga 1: Tillgänglighet
  • Hjärtefråga 2: En levande landsbygd
 43. Ingemar Johnsson, 73, civilekonom, Stenbrohult.
  • Hjärtefråga 1: Grönt fossilfritt samhälle
  • Hjärtefråga 2: Lika villkor för boende, skola och vård i hela kommunen
  • Hjärtefråga 3: Motverka centralisering i alla dess former 
 44. Leif Nilsson, 65, pensionär, Älmhult
Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.