Gruppmöte med Centerpartiet Älmhult 2017-01- 09

Stadsarkitekt Henrik Johansson gästade Centerpartiets första gruppmöte för 2017. På agendan stod diskussioner om utformningen av Norra Esplanaden och Centrumutveckling i Älmhults tätort.

Det var ett välbesökt möte med ca 15 deltagande centerpartister, varav flera var ”nya ansikten” vilket är mycket roligt!

Relativt snabbt gick dock samtalet in på bostäder och dagens alarmerande situation i Älmhults kommun, där ca 2 000 personer står i bostadskö, diskuterades grundligt. Lösningar för att minska kön och för att snabbt kunna bygga fler bostäder diskuterades, då inte enbart centrumnära bostäder. Mångfalden av bostäder är viktig och allra bäst är när människor som ska bygga nytt eller flytta till befintligt boende själva kan ges möjlighet att bestämma hur och var de ska bo bland flera olika alternativ.

Möjligheterna för utveckling är flera och stora enligt Henrik Johansson, som tror att Älmhult kommer att fortsätta växa ordentligt de kommande åren men detta kräver god planering och politiskt mod.

Gällande Esplanaden framfördes synpunkter om att gatan som helhet fortsatt bör möjliggöra biltrafik samtidigt som man tar större hänsyn till cykeltrafik och gångtrafik för att underlätta för handlarna som driver verksamhet i centrum. Träd och grönska är en viktig del av upplevelsen av gatan och bör anläggas med stor eftertanke så att exempelvis träden verkligen överlever i den tuffa gatumiljön. Kanske kan man plantera dem på nytt sätt, i sk. Stenkistor?

Gruppmötet enades dessutom om:

  • Att biltrafik fortsatt ska vara möjlig på Norra esplanaden, möjligen i lägre hastighet än idag.
  • Att framfart via cykel ska underlättas betydligt i Älmhults centrum.
  • Att stor eftertanke bör ägnas åt träd och grönytor som ska smycka Esplanaden för att få till så hållbara lösningar som möjligt från första början.

Nästa gruppmöte på Eriksgatan 1 den 23 januari.

Vid tangenterna, Gusten Mårtensson