INSÄNDARE: Makt eller möjlighet att genomföra sin politik

Insändare efter måndagens möte med fullmäktige

 Vi är stolta över att vara politiker i en kommun som Älmhult, som är fylld av möjligheter och utveckling! Varje dag under våra 8 år vid makten och under våra 2 år i opposition har vi strävat efter att genomföra vår politik för Älmhults bästa.

Inför och vid måndagens fullmäktigemöte kritiserade vi nuvarande politiska ledning (S, V och Mp) för att de inte tar tillvara de möjligheter som kommunen har och att de har bristande långsiktighet och ekonomisk styrning i sitt politiska arbete. De förlorade även senaste budgetomröstningen och styr därför i praktiken på vår budget och våra förslag i budgeten – en budget som innehåller ett antal principiellt viktiga frågor som t ex mer verksamhet i alternativ driftsform som intraprenader och entreprenader.

För oss är det självklart att man gör allt för att få genomslag för sin politik och det som man tror är bäst för kommunen, när man sitter vid makten. Vi markerade därför inför mötet att vi var villiga att ta över och styra kommunen. Men att styra en kommun är ett lagarbete där ordföranden i kommunstyrelsen är en viktig lagledare men med viktiga medspelare i form av nämndernas ordförande. Vid måndagens möte var det aktuellt att utse lagledaren men medspelarna (ordförandena i nämnderna) markerade tydligt att de aldrig skulle släppa sina positioner.

Att då styra kommunen, som ny kommunstyrelseordförande, utan att få byta ut hela den politiska ledningen är en omöjlighet. Det riskerar istället att bli politiska långbänkar, där viktiga frågor blockeras i nämnderna eller i fullmäktige.

I det läget valde vi istället att lägga ner våra röster. Vi konstaterar att makten för S, V och Mp är viktigare än vad man vill använda makten till.

Vi kommer nu istället att lägga allt fokus på att vara än aktivare i opposition och fortsätta lägga förslag om ökat bostadsbyggande där Älmhultsbostäder är en aktör men där vi vill se fler entreprenörer som bygger och äger i Älmhult. Det kan ske genom att fullfölja den affär som påbörjades hösten 2014 under vår ledning – med en försäljning av lägenheter i ÄBO samtidigt som entreprenören också bygger nya bostäder. ÄBO får ekonomiskt tillskott och kan i sin tur bygga än mer.

Vi kommer att hålla ögonen på den ekonomiska utvecklingen för kommunen, hitta nya lösningar för att inte kommunens stora investeringsbörda ska öka än mer och att på alla sätt skapa långsiktig hållbarhet i de beslut vi tar. Vi kommer också se till att vår politik i den beslutade budgeten genomförs med bl a kommunal verksamhet på entreprenad. Vi fortsätter vårt stora engagemang för Älmhults bästa och kommer att bli den aktiva opposition som Älmhults invånare förtjänar.

Elizabeth Peltola, Centerpartiet
Sonja Emilsson, Moderaterna
Dan Bülow, Kristdemokraterna