Framtidsfrågor på agendan i Kultur- och fritidsnämnden

Ofördelade medel i Kultur- och fritidsnämnden behövs i verksamheten - trots det vill den styrande ledningen inte fatta några beslut.

Torsdagen den 16 mars hade kultur- och fritidsnämnden möte och strategidag inför bl.a. arbetet med kultur- och fritidsstrategi och budget 2018 och framåt.

Noterbart var att från nämndens budgetsammanträde i november fanns fortfarande ofördelade medel för budget 2017 (alltså nu pågående verksamhetsår). C+M+Kd har föreslagit att fördela en del av dessa medel till att förlänga satsningen på ökade öppettider på filialbiblioteken på helår 2017, istället för att avsluta projektet redan till sommaren. Men den styrande ledningen varken styr eller leder vad gäller budgetfördelningen, utan ärendet bordlades ännu en gång utan att ha fördelat de budgetmedel som finns kvar - medel som behövs i verksamheten.

Till skillnad från nu sittande ledning har C+M+Kd en tydlig plan för vad vi vill med kommunens verksamhet. I enighet med Centerpartiets förslag har, till exempel, extra projektmedel redan fördelats till fritidsgården Fenix för en projektanställning under 2017 - en satsning som slagit mycket väl ut redan under de första månaderna på året, enligt Fenix personal.

"Att ledningen nu sitter på händerna gällande resterande medel bidrar inte till något" säger vice ordförande Gusten Mårtensson (C).