• / Nyheter
  • / Pehr Hörbergsgården – ett Äldrecentrum

Pehr Hörbergsgården – ett Äldrecentrum

Centerpartiet kommer kämpa för fortsatt service och trygghet på Pehr Hörbergsgården.

Centerpartiet kommer på alla sätt att kämpa för att Pehr Hörbergsgården ska få en så hög nivå av service och trygghet att äldre Virestadsbor ska kunna bo kvar i sin hembygd så länge som det bara är möjligt. Vi hoppas också att den berömda Virestadsandan ska hjälpa till så att Pehr Hörbergsgården fortsätter att vara en mötesplats med en mängd aktiviteter och utvecklas till ett verkligt Äldrecentrum för den nordöstra delen av kommunen.

I onsdags la vi ett förslag i socialnämnden om att utreda den nya mellanform, populärt kallad "trygghetsboende plus", som införs i bl.a. Falkenberg och Karlstad. Skillnaden jämfört med ett vanligt enkelt trygghetsboende är att det finns mer personal på plats som kan utföra vård- och serviceinsatser i samarbete med hemtjänsten. Det finns också möjlighet att tillfälligt ha extra personal i huset om någon av de boende har behov av ständig tillsyn.

Nu valde ändå en majoritet av nämndsledamöterna att direkt fatta beslut om att ändra inriktningen på Pehr Hörbergsgården från särskilt boende till trygghetsboende utan att invänta en sån utredning och utan att ha en tidsplan för genomförandet; en bakvänd ordning tycker vi centerpartister, som gärna vill veta vilka konsekvenser ett beslut kan få. Vi anser också att en så stor förändring i verksamheten bör föras upp till kommunfullmäktige för beslut.