Alvesta
Centerpartiet lokalt

Helene Andersson

Helene Andersson


  • 1:e vice ordförande Nämnden för individ- och familjeomsorg
  • Ledamot Kommunfullmäktige
  • Ersättare Kommunstyrelsen
  • Ersättare Värends räddningstjänst
  • Vice ordförande Centerkretsen Alvesta kommun
  • Ordförande Centerkvinnorna
Kontakta Heléne Andersson

Kontakta Heléne

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....