Alvesta
Centerpartiet lokalt

Mats Nilsson

Mats Nilsson


  • 1:e vice ordförande Utbildningsnämnden
  • Ledamot Allbohus styrelse
Kontakta Mats Nilsson

Kontakta Mats

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....