Alvesta
Centerpartiet lokalt

Thomas Haraldsson

Thomas Haraldsson


  • Kommunalråd
  • 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
  • Gruppledare Centerpartiet Alvesta kommun
  • Ledamot Krisledningsnämnden
  • Ledamot Valnämnden
  • Ledamot kommunfulllmäktige
  • Ledamot Alvesta kommunföretags styrelse
Kontakta Thomas Haraldsson

Kontakta Thomas

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....