Alvesta
Centerpartiet lokalt
  • / Handlingsprogram

Handlingsprogram

Centerpartiet står för utveckling av hela kommunen och vi har tydliga och närodlade idéer för grön tillväxt. Vi har en vision om en attraktiv och aktiv kommun där hållbar välfärd utgår från varje medborgares behov.

En plats där livet fungerar och där invånarna äter gott och mår bra. Tillgänglighet och valfrihet är ledord för visionen. 

Trygghet och hälsa

Centerpartiet arbetar för ett tryggt och mänskligt samhälle för gamla och nya invånare.

För oss är det självklart att ta vara på det friska hos varje människa, att uppmuntra och stötta till ett hälsosamt levnadssätt. Att förebygga och motverka ohälsa anser vi är det bästa sättet att förebygga mänskligt lidande samt att klara av framtidens välfärdsutmaningar.

Utbildning är grunden

Centralt i vår gemensamma välfärd är utbildning.

Centerpartiet arbetar för en utbildningsverksamhet av hög kvalitet, som ser varje individs unika egenskaper och förmågor. Vi är övertygade om att grunden för en attraktiv kommun är trygga, välmående och sysselsatta invånare och att utbildning ger förutsättningarna för detta.

Landsbygden och tätorten

Centerpartiet vet att landsbygden och tätorten hör ihop och vi vill se en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen.

Man ska ha samma möjligheter för boende, kommunal service och arbete, oavsett var i kommunen man bor. Detta kräver bland annat fortsatta satsningar på bredband och mobiltäckning, attraktiva bostäder och utvecklad kollektivtrafik.

Energin och utveckling

Att ställa om vårt samhälle till förnyelsebar energi med målet att bli en plusenergikommun är ett prioriterat område för Centerpartiet.

Vi ser detta som en utmaning och drivkraft för näringslivet och vi vill aktivt stötta initiativ och idéer som vidare bidrar till det arbetet. I Alvesta kommun är utveckling av de gröna näringarna viktig.

Är du med oss?

Vi tror på Alvesta kommun och vår gemensamma framtid. Vi har en vision och med ditt stöd kan vi uppnå den.