Alvesta
Centerpartiet lokalt

Meningsfull fritid

Föreningsliv

Vi vill …

 • ge fler ungdomar möjlighet till engagemang.
 • att föreningarna själva äger och driver sina anläggningar med kommunalt stöd.
 • uppmuntra meningsfulla aktiviteter, som främjar folkhälsan.

Hur ska det gå till?

 • Allmänt driftsbidrag till föreningar med dokumenterad verksamhet.
 • Medge bidrag för investeringar och underhåll av lokaler.
 • Stödja verksamheter, som främjar ungdoms- och integrationsaktiviteter.
 • Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet.

Kultur

Vi vill …

 • att det skall finnas upplevelser för alla.
 • att alla som vill skall kunna utveckla sina musik- och kulturintressen.

Hur ska det gå till?

 • Stödja kulturaktiviteter i hela kommunen.
 • Utveckla musik- och kulturskolan i hela kommunen.
 • Erbjuda ett rikt urval av kulturella aktiviteter.

Fritidsliv och turism

Vi vill …

 • utveckla våra turistmål i hela kommunen och stärka marknadsföringen av dessa.
 • öka tillgängligheten för naturupplevelser.

Hur ska det gå till?

 • Samordna utbudet av turistmål och aktiviteter.
 • Utveckla fritidsområdet Hanaslöv till attraktiv åretruntanläggning.
 • Utveckla Huseby till en ledande kultur- och aktivitetsanläggning.
 • Stödja naturturism och fortsatt utveckling runt nationalparken Åsnen.
 • Utveckla tätortsnära cykelvägar och vandringsleder.