Alvesta
Centerpartiet lokalt

Utbildning

Förskola och barnomsorg

Vi vill …

 • hålla en hög kvalitet på verksamheten
 • ha valfrihet för individen
 • ha förskoleverksamhet nära hemmet
 • ha personal med hög kompetens

Hur ska det gå till?

 • Hög personaltäthet
 • Ge barn med särskilda behov extra stöd
 • Utveckla verksamheten med behöriga förskollärare
 • Blandning av driftsformer
 • Bättre system och mer resurser för vikarier

Skola och vuxenutbildning

Vi vill …

 • att alla elever i grundskolan skall nå gymnasiebehörighet
 • att alla elever utövar fysisk aktivitet
 • utveckla det sammanhållna skolsystemet F-9 i Moheda, Alvesta och Vislanda
 • utveckla vuxenutbildningen
 • ha ett nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet som leder till vidare studier eller arbete

Hur ska det gå till?

 • Ge barn med särskilda behov extra stöd
 • Verka för ett gymnasieförbund i länet
 • Skapa fler jobb och lärlingsjobb i samarbete med arbetsgivarna
 • Satsa på skolbiblioteken och på Allbo lärcenter
 • Elevhälsan arbetar förebyggande och tidiga insatser prioriteras
 • Använda friskolor som hänvisningsskola

Folkbildning

Vi vill …

 • stödja folkbildningen
 • att fler besöker biblioteken
 • integrera bibliotek och skola

Hur ska det gå till?

 • Stödja folkbildningsverksamhet i studieförbundens regi
 • Bedriva biblioteksverksamhet i skolbibliotek, folkbibliotek och bokbuss