Artiklar & Insändare


Tar alla partier landsbygden på allvar?

De stora massorna besöker inte Småland eller Ljungby kommun för storstadspulsen eller partyhänget inte för kulturutbudet eller de stora sportupplevelserna heller. Det som gör Ljungby kommun speciellt är naturen, lugnet, småskaligheten, sjöarna och skogarna. Tro inte att det sköter sig självt! Det behövs liv och utveckling och en levande landsbygd på ”redit”. Om betesmarker växer igen, sly och buskar växer in på knutarna, vassen tar över badsjöarna och bygden bara lever upp på sommaren blir vi snabbt genomskådade och vårt viktigaste konkurrensmedel och vår största tillgång försvinner. I Sverige skiljer vi inte på fastigheterna om de är året-runt-bostad eller fritidshus som i exempelvis Danmark. Alltför ofta blir året-runt-hus och i värsta fall hela gårdar, till sommarstugor, vilket innebär att bostäder för bofasta försvinner. När landsbygdsutveckling diskuteras blir det oftast turism och kartor när det i första hand ska handla om bofastas förutsättningar.


För att Ljungby kommun ska vara attraktiv måste HELA kommunens yta användas. Det kräver satsningar och investeringar även utanför centralorten. Säkrad tillväxt på landsbygden borde vara självklart i en landsbygdskommun med 15 invånare per kvadratkilometer. Tillväxt ger levande skolor, mötesplatser och service för både gamla och unga, bofasta och gäster. En levande landsbygd betyder levande föreningsliv, levande kulturbygd, gemenskap över generationsgränser, trygghet, nya företag, samlingslokaler för folkbildning och kulturliv, men allra mest, invånare som bor heltid på landet! Social hållbarhet. Friluftsliv och natur är våra största företräden och ingen är attraherad av en död landsbygd. Det räcker inte med att jord- och skogsbrukare lever på landet utan alla som vill ska kunna ha möjlighet att berika bygden.
I början på 90-talet gjordes en storsatsning på bostadsrätter på många ställen i kommunen. Vissa har blivit friköpta och andra är fortfarande bostadsrätter och de är bebodda. Det är på tok för litet antal lediga hus att välja på utanför tätorterna. Det är bostadsbrist på landet! Det finns heller inga köer att ställa sig i, vilket gör problemet osynligt. Att köpa en bostad på landet är dyrt om man konkurrerar med penningstinna fritidshusintressenter och bankernas regler för husköp på landet underlättar inte. Som ung är det i princip omöjligt att flytta ut på landet och många äldre kan inte enkelt hitta ett mindre boende för att lämna över stora hus till unga människor. Det är dags igen att kommunen går före så att fler privata aktörer våga satsa.
Viss servicenivå på landsbygden har aldrig varit större än den är nu! Den är inte likadan men utbudet via nätet gör att invånare i Staverhult eller Stockholm i många fall är jämbördiga på vissa marknader. Många kan jobba på distans, bara det finns säker och snabb uppkoppling. Alla ska kunna bo där man trivs och ge bästa möjliga uppväxt för barnen om man ser att det är på landet.


Inga politiker ska tala om var människor ska bo! Som ung ska man kunna bo utan att äga sitt boende, hyresrätter eller bostadsrätter för att underlätta generationsskiften eller ägarbyten i tid. Om det kommunala ansvaret att nya bostäder kommer till utanför Ljungby tätort inte tas blir det ännu fler som röstar på missnöjespartier 2018 och landsbygden kommer att vara ännu mer underrepresenterat i kommunfullmäktige. Därför ska alla partier se till att det finns förutsättningar för skola, affär, kollektivtrafik och service men man ska börja med kommunalt initierade bostäder!

Centerpartiet Ljungby kommun

l

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.