Ljungby
Centerpartiet lokalt

Maryana Holst


Kommunstyrelsen
Ersättare

Personal- & arbetsmarknadsutskott
Ersättare

Teknisk nämnd
Ersättare

maryana.holst@gmail.com