Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Sol, vind och ett rejält batteri - 100% förnybart lokalt energisamhälle

Sveriges första lokala energisystem hittar vi i Simris. Simris är en mindre ort I Simrishamns kommun som består av ca 145 hushåll varav flera sommarboende. I Simris har E.ON drivit ett framgångsrikt pilotprojekt för att visa hur framtidens förnybara elproduktion kan fungera. Hur detta lokala energisystem är uppbyggt redovisade E.ON för Centerpartiet i Region Kronoberg i samband med vår valkick-off i Simrishamn den 8-9 februari.

Genom detta lokala energisystem kan Simris numera helt koppla bort sig från det nationella elnätet var 5:e vecka året runt för att bli 100% självförsörjande av el. Systemet bygger på ett aktivt kundengagemang för optimering av elbalansen i det tekniska systemet. Detta för att nyttja att mängden el som produceras varierar dag från dag. Detta sker bl. a. genom installation av styrutrustning till värmepumpar hos kunderna.

Sverige har en nationell målsättning om ett förnybart Sverige år 2040. För att nå denna målsättning krävs enligt E.ON, utveckling av nya systemtjänster och ett decentraliserat energisystem som kan möta en hög efterfrågeflexibilitet. Möjligheter till att lagra energi som ger denna flexibilitet är nödvändigt vilket sker genom utveckling av stora battericontainrar. Politiken behöver även se till att det genomförs reglerförenklingar för att underlätta anslutning av förnybar produktion. Från E.ON:s sida poängterar man att utvecklingsprojekt som detta i Simris måste kunna undantas från vissa av dagens regelverk.

E.ON avser att vara den aktör som går i framkant i Sveriges omställning till 100% förnybart. E.ON har t. ex. en policy där de lovar Sverige 100% förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Projektet i Simris är en del i deras ambition att uppfylla detta löfte.

Centerpartiet på studiebesök i Simris

Läs mer om den lokala elproduktionen i Simris på E.ON:s hemsida här >>