Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Temadag om antibiotikaresistens med Fredrick Federley (C) och Gunnar Kahlmeter, professor och överläkare

Centerpartiet i Region Kronoberg anordnade den 13 februari en temadag om antibiotikaresidens. Frågan om antibiotikaresistens är mer aktuell och allvarlig än någonsin. Utvecklingen av antibiotikaresistens ser inte ut att plana ut. Vi ser tvärtom, snarast en ökning i de motståndskraftiga bakterierna. Detta riskerar innebära att sjukdomar som vi genom antibiotikan vant oss vid vara lättbehandlade inte längre kommer att vara behandlingsbara. Inte minst utgör antibiotika en förutsättning för att kunna utföra transplantationer och proteskirurgi. Bekämpande av antibiotikaresistens är således en oerhört angelägen fråga.

Centerpartiets europaparlamentariker Fredrick Federley har engagerat sig hårt i antibiotikaresistensfrågan och gör ett erkänt hårt arbete i Europaparlamentet för att få övriga Europa att minska sin antibiotikaanvändning. I Kronoberg har vi dessutom en av Sveriges och Europas ledande forskare i denna fråga, Gunnar Kahlmeter. Gunnar Kahlmeter professor och överläkare på klinisk mikrobiologi i Växjö och har i princip ägnat hela sitt framgångsrika yrkesliv åt denna fråga. Redan 1971 skrev han sin första artikel om just antibiotikaresidens. Från Centerpartiets sida såg vi det som självklart att få till ett möte mellan Fredrick Federley och Gunnar Kahlmeter vilket möjliggjordes genom ett studiebesök under vår temadag på kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö.

Gunnar Kahlmeter berättade om sitt arbete och om hur kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö blivit ett av de ledande forskningslaboratorierna inom området. Nyligen utsågs t.ex. klinisk mikrobiologi i Växjö till nationellt referenslaboratorium i kampen mot resistenta bakterier. I Växjö leder man utvecklingen av EUCAST-metoden för resistensbestämning. Från hela världen kommer numera hälso- och sjukvårdspersonal för att lära och arbeta med olika projekt.

Gunnar Kahlmeter menar att vår diagnostik fortfarande är för långsam.
– Det gäller att hitta metoder att avgöra vem som är vilken sida om en viss behandling. Idag sker mycket av behandlingarna i blindo, där man chansar och tar den medicin som är bredast, ”dundermedicinen x”, när man istället endast skulle behandla dem som egentligen är i behov av antibiotikan, säger Gunnar Kahlmeter.

Temadagen om antibiotikaresidens innehöll även ett studiebesök hos Joakim Granefeldt på Amundsgård i Hult utanför Hjortsberga i Alvesta. Joakim Granefeldt driver där tillsammans med sin bror och sina söner grisproduktion. Granefeldts har lång erfarenhet av uppfödning av grisar och har mycket kunskap om hur man föder upp djur utan antibiotikaanvändning.

Joakim Granefeldt redogjorde för att man inte ska använda antibiotika inom uppfödning av djur i förebyggande syfte. Dels innebär användningen ökad antibiotikaresidens men dessutom är antibiotikan helt onödigt då man genom att använda djurstallarna växelvis där man regelbundet tömmer djurstallet för rengöring och sedan låta det stå tomt ett par veckor förhindrar bakterierspridning hos grisarna.

Fredrick Federley
Amundsgård, Joakim Granefeldt och Fredrick Federley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev även diskussion om riskerna med den ökade vildsvinstammen och risken för att få in den afrikanska svinpesten som Polen nu är drabbad av. Denna svinpest är luftburen och skulle innebära oerhörda svårigheter med t.ex. foderhantering och halm till grisarna.

Temadagen avslutades sedan på Hjortsbergagården där Centerpartiets gruppledare i Region Kroneberg, Sven Sunesson tog emot en stor åhörarskara. Kvällens program gav möjlighet att lyssna till Fredrick Federleys redogörelse kring antibiotikafrågan och till en mycket intressant och fascinerande föreläsning av den mycket underhållande Gunnar Kahlmeter. Här redogjorde Gunnar Kahlmeter om hur illa det ser ut med antibiotikaresidens i övriga Europa, för att inte tala om i andra delar av världen. Gunnar Kahlmeter menar att den viktigaste åtgärden mot antibiotikaresidens är att se till att alla får tillgång till rent vatten, bra avlopp och vettig latrin för alla.

På Hjortsbergagården fick åhörarna även ta del av föreläsning av apotekare Cecilia Nordquist, STRAMA Kronoberg samt av LRF:s verksamhetsutvecklare, Ann-Cathrine Carlsson. Cecilia Nordquist pratade bland annat om att vi ska använda antibiotika med förstånd, men bara där det är nödvändigt. Ann-Chatrine Carlsson pratade i sin tur om att LRF lyfte vikten av att friska djur inte ska ha antibiotika.

Temadag om antibiotikaresidens

Sammantaget var det en intressant och givande dag som gav mycket information och kunskap om antibiotikaresidens. För att avsluta med Gunnar Kahlmeters ord, allt är inte nattsvart. Snabbare diagnostik kommer och plötsligt kommer nån på något som ingen förut tänkt på.

Ni hittar fler bilder från Centerpartiets temadag om antibiotikaresistens här >>

Läs pressmeddelande 'Stormöte i Hjortsberga om antibiotikaresistens' här >> , 132.9 kB.