Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Möjlighet till intraprenad på Ljungby lasarett efter alliansmotion och C-förslag

Regionfullmäktige behandlade idag Alliansens motion om att undersöka möjligheten till intraprenad på Ljungby lasarett. Alliansens motion innehöll förutom att region Kronoberg ska undersöka hos personalen om det finns intresse av intraprenad även förslag om att utbilda intresserad personal samt ta fram underlag och underlätta en intraprenad om intresse finns.

Möjlighet till intraprenad på Ljungby lasarett efter alliansmotion och C-förslag

Regionfullmäktige behandlade idag Alliansens motion om att undersöka möjligheten till intraprenad på Ljungby lasarett. Alliansens motion innehöll förutom att region Kronoberg ska undersöka hos personalen om det finns intresse av intraprenad även förslag om att utbilda intresserad personal samt ta fram underlag och underlätta en intraprenad om intresse finns.

I regionstyrelsen beslutade majoriteten att endast besvara motionen, vilket vi inte var nöjda med.
I ett försök att komma framåt i ärendet föreslog Sven Sunesson att endast bifalla den första punkten att fråga personalen om det finns intresse.

Efter en lång debatt enades regionfullmäktige och beslutade i enlighet med Sven Sunessons förslag.

- Jag är mycket nöjd över att den viktigaste delen i vår motion bifölls. Nu kan diskussionen på allvar påbörjas för mer personalinflytande och en långsiktig utveckling av Ljungby lasarett. Personalinflytande och snabba beslutsvägar är närodlad politik i praktiken, säger Sven Sunesson, gruppledare i region Kronoberg för Centerpartiet

 

För vidare information kontakta
Sven Sunesson, telefon 076 720 76 10
Gruppledare Centerpartiet

Ni hittar pressmeddelande i pdf-format här >> , 69.9 kB.