Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Centerpartiet vill se minimal och utjämnad sommarstängning av vårdcentraler

Ingen vill väl söka vård sommartid. Men det händer ändå att behovet uppstår. Då är det bra om vården finns nära, där man är känd och van att gå.

Centerpartiet har fått önskemål från flera håll att vårdcentralerna inte ska sommarstängas på så sätt att en håller öppet hela sommaren och grannvårdcentralen hålls stängd i flera veckor i sträck. Detta leder till olägenhet för dem som är listade på den ena vårdcentralen och dess upparbetade lokala nätverk. Det kan även inverka negativt på antalet patienter i längden och göra det svårare att rekrytera personal. Exempelvis är det inte rimligt att Moheda socken med en befolkning på ca 3000 personer drabbas av lång semesterstängning. Andra exempel finns runtom i länet. Det är betydligt längre mellan centrum i Rottne och Braås eller Tingsryd och Ryd än det är mellan Moheda och Alvesta, liksom mellan centrum i Markaryd och Strömsnäsbruk och mellan Lagan och Kungshögen. Alla orter har dessutom ett omland, och befolkningen ökar runtom i länet.

Det är fullt naturligt att semesterperioden är svår att bemanna med personal som vanligt, men mera rimligt att vårdcentraler hålls öppna antingen växelvis eller vissa dagar per vecka i samverkan.

Det handlar om möjlighet till nära service och viss kontinuitet – att t ex kunna fortsätta ta sina prover på hemmaplan eller söka vård när man mår dåligt, barn som äldre. De samarbeten som finns på hemmaplan avbryts annars under långa semesterstängningar.

Vän av ordning menar säkert att det i exemplen ovan inte är särskilt långt mellan Moheda centrum och Alvesta centrum. Nej, det må så vara, men alla bor inte i Moheda centrum utan kanske har betydligt längre fram till Moheda och ska sedan fortsätta vidare fram till Alvesta.

Det är absolut positivt och önskvärt med samverkan mellan olika vårdcentraler, men denna samverkan bör ta hänsyn åt båda hållen.

Därför föreslår Centerpartiet nu att sommarplaneringen utformas så att stängning av verksamheter undviks så långt som möjligt. Vidare vill vi att eventuella semester­stängningar planeras mera jämlikt mellan berörda vårdcentraler, för att minimera negativa konsekvenser både för patienter, listning, rekrytering.

Centerpartiet vill att den vård man behöver ofta ska finnas nära även på sommaren. Vi vill också att alla vårdcentraler behandlas mer jämlikt, för att till exempel ha lättare att rekrytera oavsett var vårdcentralen är belägen. Befolkningen växer – då behöver vi hålla uppe den nära servicen över hela Kronoberg.

 

Britt-Louise Berndtsson, C

Thomas Haraldsson, C

Marianne Eckerbom, C

 

 

 

Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotte Svanberg: Planera sommarens verksamhet för minimal stängning av vårdcentralerna , 272.6 kB.