Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Bättre arbetsmiljö och lön – bättre tillgänglighet i vården

Bristen på specialistsjuksköterskor försvårar tillgängligheten i sjukvården. Centerpartiet föreslår en särskild satsning på så kallade karriärtjänster för sjuksköterskor med 5000 kr högre månadslön, för att öka attraktiviteten i yrket.

Bristen på sjukvårdspersonal är stor i landet. Vi vet att konkurrensen är hård idag om kompetens inom många branscher, både i offentlig och privat verksamhet. Lönen är en viktig del i attraktionskraften i ett yrke, men inte allt. Arbetsmiljön, möjlighet till utveckling och ”karriärvägar” under arbetslivet utan att behöva byta arbetsgivare är också viktigt. För Region Kronoberg är det en stor utmaning framöver att klara kompetensförsörjningen. Det ska vara meningsfullt, roligt, du ska kunna påverka i ditt arbete och arbetsmiljön ska vara attraktiv.

Vårdens viktigaste resurs är de människor som arbetar där. Karriärvägarna för sjuksköterskor (ssk) är idag mycket begränsade. För ssk lönar det sig ofta dåligt att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Trots att utbildningen betalas av Region Kronoberg är det för få som ansöker om vidareutbildning till specialistsjuksköterska. För att öka karriärmöjligheterna för ssk föreslår Centerpartiet särskilda karriärtjänster för specialistssk, i likhet med de som införts för lärare. Satsningen skulle ge oss i Kronobergs län möjlighet att inrätta ca 100 tjänster med 5000 kr mer i månadslön. Detta är en del i att öka intresset för att arbeta med vården i Region Kronoberg.

Centerpartiet föreslår också en ”examenspremie” för sjuksköterskor. Den som utbildat sig till sjuksköterska, ska efter fem års arbete inom offentligt finansierad sjukvård, få 60 000 kr i ”examenspremie”. Premien kan inte utbetalas till hyrsjuksköterskor och bidrar därför också till kontinuitet i vården.

Bristen på specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor är svår i Region Kronoberg, vilket påverkar tillgängligheten i vården. Centerpartiets förslag är två delar som tillsammans med en stor satsning på attraktiva arbetsplatser skulle kunna hjälpa till att både förbättra tillgängligheten samt vara en bättre arbetsgivare.

Sven Sunesson, Gruppledare Centerpartiet Region Kronoberg