Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Anförande av Centerpartiets gruppledare, Sven Sunesson, budgetdebatten 2018-06-20

Grunden för Region Kronobergs verksamhet är att vi skapar tillväxt i länet och har ett näringsliv som går bra. Vi ska ta ledartröjan i dialogen med företagen i länet. Det handlar om att tillsammans jobba för bra infrastruktur och en bra kompetensförsörjning. För att lyckas få viktiga infrastrukturinvesteringar till länet är ett samarbete med näringslivet bevisat fruktbart.

Det finns några sätt att påverka kompetensförsörjningen till länet. Det första är att jobba med utbildning. Allt från samverkan med Linneuniversitetet, egna yrkeshögskoleutbildningar och till att samverka om grundutbildningar, praktikplatser mm.

Det andra sättet att locka till oss kompetens till länet är att var en attraktiv region att leva och bo i. Ett rikt kulturliv lockar till boende. Ett mångkulturellt samhälle med många olika typer av människor och åsikter lockar till boende och verksamhet.

Därför är det direkt kontraproduktivt att som Sverigedemokraterna föreslår, minska anslaget till kulturen i länet med mer än 15 %. Det kommer att leda till minskad tillväxt och mindre skattebas.

Att stänga gränser, att försvåra förflyttningar eller att avvisa människor, är förkastlig politik. Antingen det gäller kommun, läns, eller riksgräns. Alldeles för många partier och politiker vill minska kulturblandningen i vårt samhälle. Det som är ett av de bästa sätten att locka invånare och kompetensförsörja företag och vår egen verksamhet.

Vi är svaga i Kronobergs län när det gäller att starta företag. Dessutom har vi få kvinnliga företagare. Därför föreslår vi i vår budget att Regionala utvecklingsnämnden ska ta fram en handlingsplan för hur vi kan förbättra läget. För fler nystartade företag och fler kvinnliga företagare.

Besöksnäringen ger jobb. Det är den snabbast växande näringen av alla. Här ger vi ett uppdrag att göra mer. Destination Småland ska hjälpa besöksnäringens företag att utveckla sina företag och destinationer. Smaland Airport ska hjälpa till att marknadsföra och paketera besöksmålen. Dessutom naturligtvis transportera hit turister. Länstrafiken ska se till att förbättra kollektivtrafiken till våra besöksmål.

Vårdcentralerna ska vara navet i länets sjukvård. Centerpartiet vill se en hälso- och sjukvård som utgår från Vårdcentralen. Mycket mer kan göras hemma hos patienten eller i den nära vården på VC. Ambitionen ska vara att flytta sjukhusvård närmare patienten. För att klara detta måste vi lösa personalförsörjningen på VC. Jag tror att vi måste minska antalet listade per läkare och sjuksköterska. Då blir vi en attraktivare arbetsgivare och vårdcentralens arbetsvillkor blir bättre med högre kvalitet.

Vi startade i Kronobergs län ”barn – och ungdomshälsan” för 6-7 år sen, för att erbjuda snabb hjälp för ungas psykiska hälsa. Idag har vi ett Bup, som inte fungerar. Mellan 3 och 400 barn står i kö för utredning. Detta gör att barn- och ungdomshälsan också får hög belastning. Vi måste få ordning på detta. Snabbutred och starta ett vårdval Bup. Om det pågående arbetet på Bup inte leder till bättre verksamhet så är det dags att lägga ned och starta nytt.

Allt vi vill göra kräver god ekonomi. Vi måste se till att alla våra verksamheter sköter sin ekonomi och inte gör mer än ekonomin tillåter. Om vi klarar det kan vi satsa på ny verksamhet och utveckla Region Kronoberg och länet.

 

Nytt ledarskap för Region Kronoberg