Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Utveckling både här och nära storstan

Jag njöt av det vackra, varierade odlingslandskapet mellan orterna jag passerade, samtidigt som jag tänkte på den kommun jag skulle besöka. Det finns många likheter mellan Ekerö i Mälaren, nära huvudstaden, och flera av våra kommuner i Kronoberg.

Flertalet av våra kommuner är uppbyggda av en handfull tätorter utan någon jättestor centralort. Befolkningen finns till stor del på landsbygden, och de mindre tätorterna bidrar till utveckling, inkomster och trivsel i kommunen med sitt näringsliv, sin service och sin kultur. På samma sätt är det med ökommunen Ekerö. Jag känner mig lika hemma där när jag åker kollektivt från Stockholms centrum, och ser hästgårdar, kor på bete, sädesfält och lin i blom mellan mindre tätorter och stränder. Där satsas på närodlat, mikrobryggerier och småföretagande precis som hos oss, samtidigt som en stor andel av befolkningen pendlar till jobbet i Stockholm och Södertälje med kranskommuner.

Det finns paralleller i Kronoberg och i Tingsryd. Vi har snabbväxande kommuner i länet som drar, men också runtomkring inom pendlingsavstånd. Vissa pendlar in och andra pendlar ut. I Tingsryds kommun är det ungefär lika många i vardera riktningen. Vi har flera residensstäder inom pendlingsavstånd. Vi har nära till flygplatser och kan nå övriga världen, och de oss, på samma dag. Järnvägen är en bit bort, och därför är vägarnas kvalitet och säkerhet desto viktigare för både näringsliv, invånare och besökare.

Vi behöver bygga bostäder i lagom takt för att möta den långa kön. Vi behöver ta alla människor till vara i arbetslivet, i gemenskapen och bidra med kompetensutveckling. Vi behöver få gehör för utveckling av vägnät och bussturer, men samtidigt dra vårt eget strå till den stacken genom skötsel av enskilda vägar, gator och genom att vara beredda att satsa vidare på kollektivtrafik. Servicen till invånare, näringsliv och besökare måste vara tillgänglig, tillmötesgående och tillräckligt snabb. Vi måste se och uppmuntra eldsjälar i hela förenings- och kulturlivet. Vi har en underbar natur, många små och medelstora, modiga företag, invånare som tror på sin bygd och är beredda att satsa lokalt.

Det är framåt vi ska! Tillsammans kan vi utvecklas och växa vidare större och mindre kommundelarna, precis som de större företagen drar de mindre i nätverkande. Precis som bina samarbetar i jättelindens blommor och drar till bikuporna. Det gäller att vi drar åt samma håll – framåt!


Britt-Louise Berndtsson (C)