Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Äganderätten i fokus på 3-länsträffen

Äganderätten - hur hotad är den?

100 engagerade personer samlades i veckan kring frågor om äganderätt till jord och skog, i Holken Yxnanäs, Älmeboda. Centerpartiet i Region Kronoberg hade bjudit in Kalmar och Blekinge län till 3-länsträff, 50 år efter det att den första liknande träffen hölls i Eringsboda.

Riksdagsledamöterna och talespersonerna för Centerpartiet Kristina Yngwe, Skåne, Anders Åkesson, Kalmar län, och Eskil Erlandsson, Kronoberg, belyste hoten mot rätten att bruka och äga sin mark och skog skickligt modererade av distriktsordförande och riksdagskandidat Per Schöldberg, Kronoberg.

Det var många som med skilda utgångspunkter beskrev en trend som under de senaste åren har blivit allt mer förstärkt på den 3-länsträff som Centerpartiet i Kronoberg och Studieförbundet Vuxenskolan ordnade i bygdegården Holken i Yxnanäs onsdagen den 15 augusti.

Till mötet, en tradition från 1960-talet som nu har återuppstått, kom cirka 100 personer från Kronobergs, Kalmar och Blekinge län för att diskutera och lägga fram förslag till riksdagsledamöterna Kristina Yngwe, Anders Åkesson och Eskil Erlandsson med Centerpartiets länsordförande i Kronoberg, Per Schöldberg, som moderator.

Temat för mötet var brett - det handlade både om vägar, elledningar, skog, energi och miljö.

Vattenkraftägaren Markus Edvinsson riktade kritik mot den nya vattenkraftlagen där man har frångått principen om full ersättning vid intrång från myndigheterna. Vilket innebär att ägaren maximalt kan få 85 procent av intrångskostnaderna täckta.
–Myndigheterna gör fria tolkningar av lagen utan att beakta vattenkraftägarens rättigheter, sa Mats Hagblom, vice ordförande i Svensk Vattenkraftförening.

Anders Åkesson, ledamot i riksdagens trafikutskott, informerade om att lagen också innehåller en kontrollstation som ligger två år framåt i tiden.
–Då kan vi se hur lagen har tillämpats. Vi måste också beakta att lagen har tillkommit i en förhandling. Det var så här långt som vi kunde komma, sa Anders Åkesson.

Mats Lindblom ansåg att åkermarken hade ett dåligt skydd i lagstiftningen, vilket Eskil Erlandsson delvis bestred:
–Åkermarken är skyddad i miljöbalken. Men visst byggs det mycket på bördig åkermark och de värsta syndarna är de expansiva kommunerna, sa Eskil.

Kristina Yngwe försvarade markägarens rätt att sälja sin åkermark:
–Vi kan inte förbjuda människor att sälja sin mark till bebyggelse, sa Kristina.

Gustav Tibblin ville stoppa den av regeringen beslutade översynen av EU:s art- och habitatdirektiv.

Eskil Erlandsson var inne på samma linje:
–Vi måste ändra den svenska förordningen. Enligt Århuskonventionen får skogsbrukaren ingen ersättning när skogen blir ett skyddsområde. Så kan vi inte ha det - konventionen ska läggas i byrålådan, sa Eskil Erlandsson.

Ni hittar fler bilder från Centerpartiets 3-länsträff här >>