Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Skrivelse till Hälso-/sjukvårdsnämnden

Utöka avtalet för gymnasieungdomar över 18 år med psykisk ohälsa

Thomas Haraldsson och Sven Sunesson

Sedan många år tillbaka har Region Kronoberg ett avtal med S:t Lukas där gymnasieungdomar med psykisk ohälsa, som fyllt 18 år via remiss från skolhälsovården, kan få komma till dem utan avgift för bedömning och behandling. De gör även bedömningar och i vissa fall skickar vidare till vuxenpsykiatrin samt har möjlighet att ge olika typer av föräldrastöd. Vår uppfattning är att detta avtal är ett meningsfullt och mycket framgångsrikt avtal och de ungdomar som genomgått behandling har visat på positivt resultat.

S:t Lukas tar idag emot de ungdomar som skolhälsovården inte riktigt kan ge tillräckligt med stöd till. Det gäller för alla gymnasieskolor i länet samt för gymnasiet på länets folkhögskolor. Idag har Region Kronoberg ett avtal om 325 000 kronor/år, vilket tyvärr inte räcker till för det behov som finns i länet. De senaste åren har denna summa endast räckt fram till sommaren, vilket gjort att i stort sett inga nya ungdomar har kunnat tas emot under hösten. Antalet ungdomar som har kunnat få hjälp inom avtalets ramar är ca 15-20 ungdomar/år.

Med tanke på den oroande utveckling som vi ser inom psykisk ohälsa anser vi att Region Kronoberg måste lyfta på alla stenar och använda alla positiva resurser som finns för att hjälpa ungdomar att klara av vardagen och genomföra sin gymnasieutbildning.

Med ovanstående som bakgrund förestår vi att:

  1. Region Kronoberg anslår totalt 650 000/år för att kunna utöka det avtal som S:t Lukas idag har med Region Kronoberg.
  2. Ge Hälso-/sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att inom avtalet även köpa tjänster för att underlätta trycket för behandling på BUP.

 

Sven Sunesson, Centerpartiet
Regionråd

Thomas Haraldsson, Centerpartiet
Ersättare Hälso-/sjukvårdsnämnden

 

 

Uppdaterat 2018-10-03

Svar på skrivelse – Utöka avtalet för gymnasieungdomar över 18 år med psykisk ohälsa

Charlotta Svanberg, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör har svarat på denna skrivelse. Ni hittar deras svar här >> , 88.7 kB.