Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Gällande beslut om att Destination Småland ska övergå i förvaltningsform

Dagens möte med Regionstyrelsen beslutade att Destination Småland ska övergå i förvaltningsform. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill lägga ned ett väl fungerande bolag och flytta in verksamheten under förvaltningen regional utveckling.

En extern utredning har utvärderat AB Destination Småland och presenterar i jämförelser med andra län, resultaten för besöksnäringens utveckling i Kronoberg län.

Det här är ett oförklarligt beslut. Utredningen visar tydliga fördelar med bolagsformen i denna verksamhet. Att riva bolaget och flytta in det i förvaltningsform riskerar de goda resultat i besöksnäringen som bolaget kan uppvisa. Jag är mycket kritisk till de styrande partierna, som gör detta till en ideologisk fråga istället för att se till resultat, säger Sven Sunesson, Centerpartiet.

Frågan går vidare till Regionfullmäktige där den nya fullmäktigeförsamlingen får detta ärende på sitt bord i november månad.

Anna Fransson hänvisar till att det finns 160 000 kr att tjäna på nedläggningen. Om i länet tappar några turister på beslutet har det redan ätit upp intjänandet. Detta beslut är att äventyra utvecklingen för väldigt många företag i länet.

Kontakta gärna
Sven Sunesson, gruppledare
076-720 76 10