Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Småland airport - en del av vår infrastruktur

Centerpartiet i Region Kronoberg höll på torsdagen sitt månatliga gruppmöte, denna gång på Växjö flygplats, där Smålands airports VD Ulf Axelsson gav en redovisning av verksamheten på Växjö flygplats.

Antalet resande till och från Växjö, Småland airport har haft en exceptionell utveckling de senaste åren och även att det sista halvåret 2018 innebar en viss avmattning så uppgick antalet resande 2018 till ca 278 000.

Den införda flygskattens inverkan på antalet resande diskuterades, och även att Ulf Axelsson inte såg några direkta kopplingar konstaterade han att flygbolaget BRA har förlorat 8,9 miljoner kronor på linjen Bromma-Växjö. Att miljökritiken mot flyget påverkar antalet resande står dock klart. Detta trots att flyget idag är mer än 70% bränsleeffetivtivare än för 40 år sedan. Ulf Axelsson lyfte fram att Sverige egentligen skulle kunna bli först med ett helt fossilfritt inrikesflyg om vi bara bestämde oss för detta. För att uppå ett helt fossilfrit inrikesflyg skulle det krävas tillgång tilll 2 TWh/år av fossilfritt bränsle. Detta motsvarar endast 1,5% av den årliga bioenergiåtgången i Sverige varför det är en helt rimlig målsättning.

Överhuvudtaget har den offentliga debatten varit kritisk mot flyget. Ulf Axelsson vill framhålla att inom flyget betalar resenärerna till fullo kostnaderna för infrastrukturen, vilket är en stor skillnad till tågtrafiken, där infrastrukturen bekostas av skattemedel.