Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Med ansvar för ekonomin för ett handlingskraftigt Kronoberg

- Hälso- och sjukvården har under många år gått med kraftiga underskott, vi ser nu att systemet innehåller flera fel som vi måste rätta till. Denna budget fokuserar på en hållbar ekonomi där medarbetare och digitalisering är viktiga delar för att lyckas. Så kommenterar regionstyrelsens ordförande, Mikael Johansson (M), det budgetförslag som Alliansen presenterar för 2020.

Alliansens budgetförslag har stort fokus på att hålla ordning och reda på ekonomin, och minska kostnadsökningarna i regionen. Vi har betydelsefulla utmaningar framför oss och vi tar den uppgiften på stort allvar. Varje enskild medarbetare måste bidra i översynen av verksamheten för att öka produktiviteten.

Viktiga uppdrag i Alliansens budgetförslag är:

Satsning på den nära vården; inspiration av Borgholmsmodellen; Hemmonitorering och satsningar på arbetet med att minska vårdrelaterade skador kommer att vara viktiga, liksom att implementera den regionala cancerplanen.

- I budgeten prioriterar vi "den nära vården" och därmed vårdcentralerna. Vi har inspirerats av Borgholms vårdcentral och vill införa deras arbetssätt i Region Kronoberg, kommenterar Sven Sunesson (C)

Samtidigt är det en budget som tydligt lyfter fram värdegrunden i regionen – respekt för människan. Det är en budget som tydliggör betydelsen av våra medarbetare och målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som vi erbjuder våra invånare Sveriges bästa vård. Den nära vården och digitaliseringen är viktiga komponenter får att nå måluppfyllelse.

- Vi lägger en budget som är ansvarsfull. Vårt fokus är bemanning, patientsäkerhet och en ekonomi i balans, meddelar Eva Johnsson (KD)

- Primärvårdens andel av budgeten ökar därför att vi vill stärka vårdcentralerna och den nära vården. Vi vill också att personalens idéer ska tas till vara bättre och att personalen blir mer delaktig i verksamhetsutvecklingen, säger Yngve Filipsson (L)

Budget för Region Kronoberg 2020 kommer att behandlas på Regionfullmäktige den 19 juni.

För mer information, kontakta:
Mikael Johansson (M), 0767-20 79 96
Sven Sunesson (C), 0707-61 63 97
Eva Jonsson (KD), 0703-77 71 71
Yngve Filipsson (L), 0709-54 43 72

Ni hittar Alliansen i Kronobergs budgetförslag här >> , 8.4 MB.