Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Historiskt sjukhusbeslut i regionfullmäktige

I total enighet över blockgränserna fattade onsdagen den 29 maj Regionfullmäktige i Kronoberg det historiska inriktningsbeslutet att bygga ett nytt sjukhus i Växjö.

Även om flera av talarna uttryckte en viss oro över investeringen på cirka 5 miljarder kronor vägde i deras ögon fördelarna med att bygga nytt betydligt tyngre i vågskålen än att bygga om det befintliga sjukhuset.

Det är lättare att planera kostnaderna för ett nybygge. Men det allra viktigaste skälet till att bygga nytt är patientsäkerheten. Det blir tufft både för patienter och personal om man under många år ska bedriva sjukvård med byggmaskiner i lokalerna, sa regionrådet Sven Sunesson (c).

Samtidigt uttryckte han en oro över ekonomin i Region Kronoberg.

Sjukhusbygget blir en tuff utmaning. Vi måste ta gemensamma krafttag för att öka överskottet från en procent till minst två procent, sa Sven Sunesson, som också framhöll vikten av stor enighet i en fråga av den här digniteten.

Även partikamraterna Carina Bengtsson, Thomas Haraldsson och Golnoush Lundén pläderade starkt för att bygga ett nytt sjukhus.

Vi är valda att fatta beslut. Om vi inte bygger nu blir det kaos, varnade Thomas Haraldsson.

Efter drygt två timmars debatt kunde regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson klubba beslutet strax för klockan 12.

Det innebär att regionstyrelsen får i uppdrag att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19 juni återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär tidsplan samt att Region Kronob