Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande 2020-04-01

Centerpartiet kämpar för språkförskolan i Ljungby

Centerpartiet i Region Kronoberg vill behålla den anpassade språkförskolan som finns på avdelningen Gläntan, Byagårdens förskola i Ljungby. Den är till för koncentrerad behandling av diagnosticerad, prioriterad grav språkstörning och har funnits i ca 4,5 år. Där bidrar logoped från regionen till språkutveckling för barn från olika kommuner flera dagar i veckan.

Centerpartiet yrkar idag på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på att ha kvar språkförskolan som en möjlighet och ett valfritt alternativ för de familjer som väljer detta framför behandling på barnets hemförskola. Språkförskolan är speciellt anpassad både rent fysiskt och personellt. Där sker behandling koncentrerat.

Vårt främsta argument är att en koncentrerad behandling tidigt ger barnen bästa möjliga språkutveckling inför skolstart och senare. Vi konstaterar att forskning och barnrättsunderlag inför beslut stöder detta, framhåller Britt-Louise Berndtsson, ledamot i Region Kronobergs Hälso- och sjukvårdsnämnd och dess arbetsutskott.

Centerpartiet i Region Kronoberg tog 2014 initiativ till skapandet av en språkförskola även i västra länsdelen, då språkförskolan i Växjö hade lång kö och resorna från t ex Markaryds kommun till Växjö för daglig behandling av diagnosticerad grav språkstör­ning var utmanande. Idag har Växjö kommun ensidigt omvandlat språkförskolan i Växjö till språkspår.

I Centerpartiet vill verkligen inte bidra till att denna behandlingsform inte längre erbjuds barn från olika kommuner i länet. Osäkerhet har rått om verksamhetens framtid på senare tid, vilket har påverkat de val barnens familjer gjort. Familjerna och barnen förtjänar kontinuitet i verksamheten, säger Britt-Louise Berndtsson.

Liberalerna i Kronoberg stöder också Centerpartiets yrkande.

Centerpartiet yrkar

Att Region Kronoberg fortsätter att erbjuda språkförskolan i Ljungby som behandlingsform för diagnosticerad grav språkstörning för länets barn med störst behov.

Att Region Kronoberg står för barnets resor till och från språkförskolan under behandlingstiden.

Att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om 8 platser med Ljungby kommun.

Att Region Kronoberg erbjuder i samverkan med kommunen logopedstöd till övriga prioriterade barn i förskoleålder med diagnostiserad grav språkstörning på barnets hemförskola. Insatsen kan personcentreras till det enskilda barnets hela behov och kan bidra till kompetensutveckling för förskolans personal. Om kommunen väljer att erbjuda insatserna samlat på en förskola i kommunen erbjuds logopedstödet från regionen där. Upplägget på insatsen planeras i samverkan med kommunen.

Att Region Kronoberg ansvarar inte för resor till förskola som inte är språkförskola.

 

Centerpartiet Region Kronoberg
Britt-Louise Berndtsson
mobil 073-844 92 16