Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Viktigt besked från Trafikverket om tågtrafiken i Kronoberg

I en utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona lyfter Trafikverket behovet av dubbelspår mellan Växjö-Alvesta. Det är ett första viktigt steg för att byggandet av dubbelspåret ska bli verklighet.

Igår presenterade Trafikverket delar av sin utredning av Kust till kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona utifrån kapacitet, punktlighet och robusthet. Arbetet genomförs som en åtgärdsvalsstudie där alla kommuner och regioner utmed banan är delaktiga.

Utredningen lyfter behovet av ny järnvägsinfrastruktur i Kronoberg med en utbyggnad av dubbelspår mellan Växjö Station och Aringsås/Grönsängen, strax öster om Alvesta. Dessutom lyfts behovet av flera kurvrätningar på hela sträckan mellan Borås-Kalmar/Karlskrona, vilket bidrar till kortare restid.

Det här är ett viktigt besked för oss. Dubbelspåret mellan Växjö och Alvesta är tillsammans med övriga åtgärder väldigt viktiga för att vi ska kunna erbjuda mer och bättre tågtrafik till Kronobergarna och Sydsveriges invånare, säger Sven Sunesson (C) 1 vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i Regionsamverkan Sydsverige.

Utredningen avslutas under 2020 och ligger sen till grund för kommande infrastrukturplaner som tas fram av Trafikverket. De föreslagna åtgärderna ska nu kostnadsbedömmas.

Det känns väldigt bra att Trafikverket i denna gedigna utredning så tydligt lyfter upp behovet av dubbelspåret mellan Växjö och Alvesta. Utredningen ger oss möjlighet att komma vidare för att se till att dubbelspåret nu blir verklighet, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg.