Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Landsbygden i Kronobergs län växer – en ny Grön våg!

Befolkningen i länet ökar, framför allt är det Växjö stad men det finns också bevis för att landsbygdsbefolkningen i länet ökar. För första gången sedan 80-talet växer den samlade landsbygdsbefolkningen i Kronobergs län under en längre sammanhängande period, nämligen 2015–2018.

Det är väldigt glädjande siffror. Det verkar som att vårt arbete för att göra hela länet attraktivt att bo i har gett resultat. Människor gör sina prioriteringar på olika sätt och fler väljer att bosätta sig på landsbygden. Möjligheten att jobba hemifrån och förbättrade pendlingsmöjligheter spelar säkert in, säger Sven Sunesson (C), Centerpartiets regionråd.

1970 hade Kronobergs län 51 524 boende utanför tätort. 1980 var det 46 961. Det fortsatte att minska till 2010 då vi hade 40 846 invånare på landsbygden. Det som hänt sen är att befolkningen under åtta år ökat till 40 963. Ingen jättestor ökning men ändå ett tydligt trendbrott efter 40 år av minskad landsbygdsbefolkning.

Om man ser det kommun för kommun så är det bara Lessebo och Markaryd som inte ökar under den senaste treårsperioden. I Växjö kommun ser vi en sen länge ökad trend att bosätta sig på landsbygden, från 11 292 boende utanför tätort 2005 till 11 734 år 2018.

Det är så tydligt att hela Växjö kommun växer, och inte bara staden. Det ger oss viktiga fakta för framtiden och vilket samhälle som vi politiker ska planera för. Det handlar om att det måste finnas bostäder, skolor, affärer, vårdcentraler och annan service runt om i våra kommuner, säger Andreas Håkansson (C), regionpolitiker från Växjö.

Eftersom dessa fakta handlar om en trend som startade långt före corona-pandemin måste vi dessutom fundera på hur denna pandemi, som vi är mitt upp i, påverkar oss. Vi vet att ingenting kommer bli som förut.

Det är troligt att vi får en ny grön våg framöver med personer som känner att det är tryggt och värdefullt att flytta till landet och våra småorter. Det digitala sättet att arbeta har snabbt vuxit sig starkt under våren och man behöver kanske inte pendla dagligen till sitt jobb, säger Sven Sunesson (C).


För ytterligare information:

Sven Sunesson (C), Regionråd, 0767-20 76 10

Andreas Håkansson (C), regionpolitiker, 0730-46 90 43

Se bilaga med befolkningsstatistik här >> , 11.4 kB.