Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Sven Sunesson (C) om bussdepån för elbussar till Växjö stadstrafik

Hör Sven Sunesson (C) berätta om regionstyrelsens beslut om att påbörja planeringen och inköp av tomt för att bygga bussdepån för elbussar till Växjö stadstrafik.

Jag heter Sven Sunesson och är vice ordförande i regionstyrelsen och representerar Centerpartiet i Region Kronoberg.

Här bakom har vi stadsbussarna i Växjö. De går numera på biogas sedan många år tillbaka. Vi håller just nu på med upphandlingsarbete inför nästa period, från 2023 och framåt. Då har vi beslutat att Växjös stadsbussar ska vara elfordon.

Idag har vi haft regionfullmäktige och då beslutade vi att påbörja planeringen och inköp av tomter för att bygga bussdepån för elbussar. Ett jättestort beslut som ska stå färdigt år 2023 och den kommer att vara där Norrängen finns idag på Norremark i Växjö.

Ett stort beslut, mycket pengar men det ska då betjäna stadsbussarna här i Växjö när det blir elbussar från och med 2023.