Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Centerpartiet kommenterar budgeten i Region Kronoberg

Vi lever i en speciell tid med många osäkerhetsfaktorer. Coronapandemin kommer att påverka oss även åren framöver. Därför lägger vi idag en ansvarsfull budget som ger trygghet för de som är anställda i regionen och trygghet för alla kronobergare, säger Sven Sunesson (c) regionråd.

Region Kronoberg är en attraktiv arbetsplats. Vi jobbar vidare med att nyrekrytera inom de delar där det råder personalbrist. Vi måste vara kreativa för att använda vår kompetens rätt och hitta nya arbetssätt. För vår personal fortsätter vi vårt arbete med god arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter i jobbet, bra löneutveckling och olika former av betald vidareutbildning.

För Centerpartiets del är vi glada över satsningar på personalens hälsa med bl.a. ett större och enklare friskvårdsbidrag. Vi tror också att vi med ny satsning med centrala medel på allvar får fler anställda med funktionsvariationer, säger Sven Sunesson (c).

Tågtrafiken har väldigt lång planeringstid och därför tar vi upp det redan nu i budgeten. Vi slår fast behovet av en tågstation i Räppe, med tanke på våra planer på nytt akutsjukhus, och att ny Krösatågstrafik från Lessebo-Hovmantorp ska komma igång. Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö är nödvändigt och arbetet med att få igång tågtrafiken mellan Markaryd och Halmstad är också viktigt. Detta finns inom räckhåll, säger Sven Sunesson (c).


För ytterligare information:

Sven Sunesson (c), regionråd Region Kronoberg, 0767-20 76 10