Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Kust till Kust-banan måste rustas upp!

Sveriges järnvägsnät behöver genomgå en verklig modernisering. I synnerhet gäller det många regionala och lokala sträckor som är mycket eftersatta, både vad gäller underhåll och upprustning. Dessutom behöver Sverige en ny stambana som länkar samman storstäderna och vidgar regionernas arbetsmarknader. En ny stambana frigör dessutom kapacitet i det befintliga järnvägsnätet så att mer personresor och godstrafik kan flytta från vägarna till järnvägarna.

För att investeringen i en ny stambana ska ge största möjliga avkastning är det nödvändigt att den binds samman med befintliga järnvägar och tvärbanor. Kust till kustbanan, som går mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona, är viktig både i regionala och nationella sammanhang, och det måste den få fortsätta att vara men flera nödvändiga åtgärder behöver vidtas för att skapa bättre förutsättningar för både person- och godstrafiken där. Närmare bestämt; bra kopplingar till anslutande väg- och järnvägsnät, fler mötesspår, ökad turtäthet och anknytning till den nya stambanan.

När en stor investering ska ske på nya stambanor, behöver möjligheten att ta sig ut till dessa säkras i hela landet, så att satsningen kommer hela landet till del. Tvärbanornas upprustning och anknytning blir därför av extra stor vikt i den kommande diskussionen. Fler transporter av både människor och gods behöver gå på järnväg. Näringslivet har uttalat ett behov av detta, just för att kunna bibehålla och öka tillväxten med hela landet som perspektiv.

Vi måste blicka mot morgondagen och våga fatta beslut som ger oss själva och kommande generationer långsiktiga förutsättningar att resa tillförlitligt och klimatsmart. Sverige behöver investera i nya stambanor som knyter ihop landet. Det är bra för miljön, bra för näringslivet och den enskilda individens möjlighet att leva och bo var den vill. Centerpartiet har en historia av att ta ansvar för en fungerande järnväg i hela landet. Vi har visat den handlingskraft som krävts för att säkerställa viktiga investeringar i den svenska järnvägen. Vi är beredda att slåss för landets järnvägar igen.


CENTERPARTIET
Sven Sunesson (c), Region Kronoberg
Andreas Håkansson (c), Växjö kommun
Thomas Haraldsson (c), Alvesta kommun
Angelica Karlsson (c), Lessebo kommun
Karin Helmersson (c), Region Kalmar
Leif Andersson (c), Region Jönköping
Hans-Göran Johansson (c), Värnamo kommun
Lennart Haglund (c), Tranemo kommun