Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Kommentarer till regeringens Infrastrukturproposition, av Sven Sunesson, Regionråd (C), Region Kronoberg

Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition, som framförhandlats med Mp, C och L.

Jag kan konstatera att det är en offensiv satsning, säger Sven Sunesson (c) i en kommentar.

Jag noterar att 622 miljarder har växt till 799 miljarder. Därtill kommer pengar från trängselavgifter och dylikt som lyfter den totala budgeten till 876 Md. Vi vet att regioner och kommuner kommer att medfinansiera många objekt så det kan innebära ytterligare miljarder varför ca 950 Md. är en trolig summa för de närmaste 12 åren.

Ökningar för satsningar på väg och järnvägar (s.k. vidmakthållande av väg och järnvägar) får behövliga ökningar och det stämmer väl med kraven från Region Kronoberg, säger Sven Sunesson (c), regionråd. Det ska betala underhåll, service, reparationer, snöröjning, grus, asfalt och mycket annat. En förutsättning för en bra infrastruktur är att vi underhåller det vi har.

Anslaget för utveckling av vägar och järnvägar är 437 Md. kr. Även här ökar beloppen. Jag är kritiskt till att man inte lyfter ur kostnaden för nya stambanor ur anslaget. Nya stambanor behövs och de skulle redan vara på plats för att ge utrymme på järnvägen för all önskvärd kollektivtrafik och godstransporter. Det finns goda möjligheter att hitta finansiering av nya stambanor på annat sätt. Jmf Öresundsbron, vilket skulle gett ökat spelrum för alla andra önskvärda utvecklingsobjekt. Till hösten ska Trafikverket föreslå en detaljerad genomförandeplan av proppen. Där hoppas och tror jag att ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö finns med, åtminstone i någon del, säger Sven Sunesson.

Anslagen till länstransportplanerna nämns inte i proppen. Detta ska prioriteras av regeringen i ett senare skede. Det gör att många frågor på det lokala och regionala planet kommer att vara obesvarade tills detta klargjorts. Det går inte att prioritera nya objekt i länet förrän vi vet vad vi har att prioritera ur.

Vi har protesterat mot Trafikverkets ensidiga hastighetssänkning av långa vägsträckor i länet. Av skrivningar i proppen att döma, finns en öppning för andra lösningar. ”Trafikverket ska tillämpa andra åtgärder än statisk hastighetssänkning för att nå 0-visionen” sägs i proppen och det ger vissa förhoppningar.

För vidare upplysning kontakta Sven Sunesson 076-720 76 10