Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Nytt uppdrag för Per Schöldberg (C) som ordinarie ledamot i Konstitutionsutskottet

I veckans nummer av Växjöbladet/Kronobergaren intervjuas Per Schöldberg (C) om sitt riksdagsuppdrag där han bland annat berättar att han kandiderar för fyra nya år i Riksdagen. Vidare så berättar Per Schöldberg att hans uppdrag i Näringsutskottet nyligen med kompletterades med en ordinarie ledamotsplats i Konstitutionsutskottet. 

Ett uppdrag som är av stor betydelse för den svenska demokratin, då det är i Konstitutionsutskottet som regeringen såväl som vissa av de svenska myndigheterna granskas, där deras organisationsuppbyggnad, utnämningar och beslutsprocesser sätts under lupp.

Med tanke på att vi inte längre kan ta demokratin för given utgör Konstitutionsutskottet en ytterst viktig instans som bevakar att de demokratiska reglerna följs, säger Per Schöldberg.

Genom sitt besked till Centerpartiets i Kronobergs nomineringskommitté att han står till förfogande för ytterligare fyra år i Riksdagen vill Per Schöldberg fortsätta med att bidra till att intensifiera Centerpartiets arbete för att stärka den svenska demokratin och verka för ett sammanhållet Sverige där landsbygdsfrågorna och näringslivsfrågor får ett allt större utrymme.

Har ni inte redan gjort det, så köp veckans nummer av Växjöbladet/Kronobergaren och läs hela intervjun med Per Schöldberg.