Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Växjö 2021-10-28
Pressmeddelande

En stark uppställning för valvinst

På torsdagen presenterade ordförande för Centerpartiet i Kronobergs nomineringsgrupp, Yngve Sunesson, nomineringskommitténs arbete med att formera vallistorna till valet 2022 gällande riksdagsvalet och valet till regionfullmäktige i Region Kronoberg.

Inför riksdagsvalet 2022 vill Centerpartiet matcha upp med ett starkt lag för att föra Centerpartiet till valvinst. Det behövs kandidater som på ett tydligt sätt kan vara förebilder i arbetet med att föra ut Centerpartiets politik för ett bättre och tryggare Kronoberg.

Vi har ambitionen att öka röstetalet så att vi kan få ett andra riksdagsmandat, mest sannolikt ett utjämningsmandat. Därför har nomineringskommittén arbetat för att få fram en bra kandidat som är beredd att arbeta hårt i valrörelsen för att ta det nya riksdagsmandatet, som trots allt är ganska osäkert, förklarar Yngve Sunesson, ordförande i nomineringskommittén.

Topptrion i nomineringskommitténs förslag till riksdagsvalet bli Per Schöldberg som idag sitter på ett Kronobergsmandat i Riksdagen för Centerpartiet, Angelica Karlsson som idag är kommunalråd i Lessebo och Andreas Håkansson som idag är Centerpartiets distriktsordförande och innehar betydande politiska uppdrag både i Växjö kommun och Region Kronoberg. Dessa tre bildar en stark trio som kommer att vara en stor resurs för Centerpartiet i den kommande valrörelsen.

Även i regionvalet är lagbygget en viktig komponent för att lyckas stärka Centerpartiets roll och att Centerpartiet fortsatt ska vara en stark konstruktiv kraft i det ledande styret för Region Kronoberg. Formeringen av vallistan till valet i regionfullmäktige innebär även att den person som toppar listan också kommer att bli den som ersätter Sven Sunesson som regionråd nu när han väljer att sluta med regionpolitiken.

När vi fick beskedet att Sven Sunesson inte ställer upp till omval inledde vi en kartläggning av vilka som var tänkbara som hans efterträdare och fann att vi har väldigt många kompetenta kandidater. Efter ett stort antal intervjuer och sedan medlemsomröstningen utkristalliserade det sig så småningom att Elizabeth Peltola var den som hade bredast stöd, säger Yngve Sunesson.

De tre toppnamnen i nomineringskommitténs förslag till regionvalet blir Elizabeth Peltola, Andreas Håkansson och Carina Bengtsson. Extra värdefullt är det att Elizabeth Peltola nu efter alla år i Älmhultspolitiken på allvar ger sig in i regionpolitiken. Elizabeth har ett grundmurat stöd i centerrörelsen och kommer att vara en stark tillgång som politisk ledare för Centerpartiet i Region Kronoberg. Andreas Håkansson som under det senaste året gick in som ny distriktsordförande för Centerpartiet i Kronoberg, vilket han har gjort på ett starkt och förtroendegivande sätt, har i sin politiska karriär gått från klarhet till klarhet och är nu redo för än tyngre uppdrag. Tillförsikten är således stor om att Andreas kommer att komplettera Elizabeth på ett utmärkt sätt. Carina Bengtsson, som idag är ordförande för trafiknämnden i Region Kronoberg, har liksom Elizabeth Peltola en lång politisk karriär bakom sig och kan med sin erfarenhet och samarbetsförmåga ge Centerpartiet i Region Kronoberg den kraft som behövs för att ta Centerpartiet framåt i valet 2022.

Nomineringskommitténs förslag till de översta namnen på valistorna ser ut enligt följande:

Riksdagsvalet

Valet till regionfullmäktige i Region Kronoberg

1. Per Schöldberg

2. Angelica Karlsson

3. Andreas Håkansson

4. Irene Olofsson

5. Thomas Haraldsson

6. Golnoush Lundén Keshavarzi

7. Gusten Mårtensson

8. Viktoria Birgersson

9. Lars-Ove Johansson

10. Anna Johansson

1. Elizabeth Peltola

2. Andreas Håkansson

3. Carina Bengtsson

4. Britt-Louise Berndtsson

5. Thomas Haraldsson

6. Tina Sturesson

7. Anna Johansson

8. Angelica Karlsson

9. Maria Asplund

10. Golnoush Lundén Keshavarzi

11. Viktoria Birgersson

12. Stefan Willforss

13. Thomas Karlsson

14. Judit Svensson

15. Ann-Christin Norlander


Centerpartiet håller sin nomineringsstämma den 20 november i Folkets hus, Hovmantorp. Då kommer Centerpartiets 150 stämmoombud från kommunkretsarna i länet att fastställa Centerpartiets vallistor i Kronoberg inför valet 2022 till Riksdag och regionfullmäktige.

För mer information
Per Schöldberg, 073-072 60 11
Elizabeth Peltola, 070-225 50 98
Angelica Karlsson, 070-939 23 83
Andreas Håkansson, 073-046 90 43
Carina Bengtsson, 072-083 19 76

Yngve Sunesson, nomineringskommitténs ordförande, 070-588 84 40
Mikael Andersson, kommunikatör Centerpartiet i Kronoberg, 073-153 53 98