Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Gör om, gör rätt – Dubbelspår Alvesta–Växjö måste in i infrastrukturplanen

När Trafikverket redovisade sitt förslag till nationell infrastrukturplan är det mest slående hur tom denna infrastrukturplan är på satsningar som är nödvändiga för Kronobergs län och Sydsverige. Framför allt är det anmärkningsvärt att det saknas satsning på dubbelspårig järnväg mellan Alvesta och Växjö. Att satsningen på ny järnvägsstation i Räppe, för de eventuella planerna med att Region Kronoberg ska bygga nytt sjukhus i Räppe, är givetvis välkommet men det hjälper inte upp behovet av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö nämnvärt.

Centerpartiet har sedan mycket lång tid sett behovet av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö och har på alla beslutsnivåer drivit denna fråga. Med tanke på att alla instanser har bekräftat detta behov såg Centerpartiet det som självklart att denna satsning skulle inrymmas i den nationella infrastrukturplanen för 2022–2033. Något som dessvärre nu Trafikverket har utelämnat. För att ytterligare påvisa behovet och angelägenheten beslutade Region Kronoberg, Alvesta kommun, Växjö kommun och Lessebo kommun tidigare i år att vara med och medfinansiera uppstarten av ett utbyggt dubbelspår.

Alvestas kommunalråd Thomas Haraldsson (C) är djupt besviken på Trafikverkets förslag till nationell infrastruktur.

Att det måste till en satsning på dubbelspår mellan Alvesta och Växjö är nödvändigt och borde egentligen vara en självklar satsning om man från statligt håll vill upprätthålla en godtagbar infrastruktur även i Kronobergs län, säger Thomas Haraldsson (C), som sedan länge har engagerat sig starkt för ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö.

Redan i den in den nationella planen för 2018–2029 pekades Kust till kustbanan ut som en brist avseende kapacitet, punktlighet och robusthet. Trafikverket har därefter själva, i sin åtgärdsvalsstudie för Kust- till kustbanan, Borås-Kalmar/Karlskrona från 2020-12-04, lyft behovet av dubbelspår på sträckan Alvesta-Växjö. Bl.a. skriver man ”Kapaciteten mellan Växjö och Alvesta är i dagsläget otillräcklig i förhållande till den trafik som nyttjar banan.” De åtgärder som Trafikverket rekommenderade i december 2020, i denna åtgärdssvalstudie för samhällsekonomisk bedömning var:

  • Dubbelspår Växjö-Räppe (etapp 1 av dubbelspår Växjö-Alvesta).
  • Ny station Räppe (nytt regionsjukhus).
  • Nya och förlängda mötesstationer.

Av detta finns nu bara den nya stationen i Räppe kvar. Varför har Trafikverket så totalt glömt bort vad man själva ser som nödvändiga infrastruktursatsningar? Här måste regeringen träda in och se till att infrastrukturplanen ser till hela landets behov.

Jag förväntar mig att regeringen går emot Trafikverket i detta och agerar så att dubbelspår förs in i den slutliga nationella infrastrukturplanen för denna period. Något annat borde inte finnas på kartan för en regering som förväntas ta ansvar för Sveriges utveckling, säger Thomas Haraldsson (C).


För mer information:
Thomas Haraldsson (C), kommunalråd Alvesta kommun
070-996 41 61