Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Nya Krösatåg mellan Emmaboda och Växjö/Alvesta

Idag beslutade Regionstyrelsen i Kronoberg att utveckla Krösatågstrafiken mellan Emmaboda och Växjö. Det gjordes när man undertecknade en avsiktsförklaring mellan Kronobergs, Kalmar läns och Blekinges regioner. Samtal mellan parterna har pågått en tid under ledning av regionråd Sven Sunesson (C) och nu är man överens om att gå vidare.

Det innebär att Krösatågstrafik ska starta under de närmaste åren och utvärderas under 2025. Direkttåg ska finnas mellan Alvesta och Karlskrona. Målsättningen är att binda samman regionerna på ett bättre sätt, bl.a. för arbetspendlare och studerande vid Linnéuniversitetet.

Krösatågen kommer att bli ett viktigt komplement till Öresundstågstrafiken öster om Växjö. Vi räknar med att starta trafiken så att det finns ett bra tågalternativ när Fagrabäcksrondellen ska byggas om och biltrafiken därmed kommer få svårt att ta sig fram, säger Sven Sunesson (C), regionråd.

Länstrafiken i de olika regionerna kommer nu att få uppdraget att planera och genomföra trafiken. Det innebär också att skolelever från Lessebo kommun kan åka tåg till gymnasiet. Diskussioner med kommunerna utmed banan kommer att fortsätta.

Ett tågstopp i Skruv är en mycket viktig utvecklingsfråga för Lessebo kommun som jag kommer att jobba för, säger Angelica Karlsson (C), kommunalråd i Lessebo.

Tågtrafik ger oss goda möjligheter att snabbt nå ett stort arbetsmarknadsområde med bra pendlingsmöjligheter till och från Skruv, Det ökar även möjligheterna för våra unga och studerande att nå skolor och fritidsaktiviteter. Detta är landsbygdsutveckling på riktigt, avslutar Angelica Karlsson (C).

För vidare upplysningar kontakta
Sven Sunesson 070 761 63 97
Angelica Karlsson 070 939 23 83