Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Centerpartiet säger ja till nytt akutsjukhus i Räppe

Centerpartiets regiongrupp beslutade på tisdagskvällen att ställa sig bakom förslaget att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe.

Det är en enig fullmäktigegrupp som bestämt sig för att säga ja till förslaget att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe och argumenten för oss är framför allt fördelarna för patienter och personal, säger Sven Sunesson (C), regionråd och förste vice ordförande i Regionstyrelsen.

– Allra viktigast är patientsäkerheten. Att under 30 år bedriva akutsjukvård varje dag, varje timme och samtidigt vara en byggarbetsplats är inte patientsäkert. 30 år är den tid det tar att bygga nytt på befintlig plats och innan lokalerna är anpassade till moderna krav och modern teknik.

– Vi är också mycket angelägna om arbetsmiljön för vår personal. Den måste vara god och det kan vi garantera i en ny sjukhusbyggnad. CLV alternativet skjuter viktiga arbetsmiljöförbättringar framåt. Att bygga nytt i Räppe underlättar och är mer attraktivt när vi rekryterar ny personal, säger Sven Sunesson (C).

– Tillgängligheten i Räppe för ambulans, patienter och besökare blir mycket bättre. Det är ett sjukhus för hela länet.

– När det gäller ekonomin så blir det stora investeringar i båda alternativen. Det är givetvis så att det är lättare att klara ekonomin om investeringarna, som i CLV-alternativet, tar lång tid. Samtidigt innebär det högre driftkostnader. Räppealternativet har en säkrare investeringskalkyl men med större ekonomisk påfrestning i början.

– Centerpartiets slutliga argument är att vi tror att det är lättare att ställa om vården i riktning mot den viktiga ”nära vården” när vi bygger ett nytt sjukhus i Räppe som erbjuder moderna lokaler där vården kan utföras med bästa teknik, avslutar Sven Sunesson (C), regionråd.

För ytterligare information
Sven Sunesson (C), regionråd 070 761 63 97