Kronoberg
Centerpartiet lokalt

C i Växjö

C i Växjö
inbjuder alla medlemmar till gruppmöte mån 14/1 kl.17:30-20:00 på
Växjö Fria Gymnasium (ICON-huset).