Centerpartiet i Växjö

Centerpartiet i Växjö
inbjuder alla medlemmar till gruppmöte måndagen den 3 februari kl 17:30-20:00
på Växjö Fria Gymnasium (ICON-huset).