Tina Sturesson


Politisk sekreterare för Centerpartiets regionfullmäktigegrupp i Kronoberg från och med januari 2019

Mejladress: tina.sturesson@kronoberg.se

Telefon: 072-0831991.