Regiongruppen på besök
i blivande nationalparken

Den blivande nationalparken vid sjön Åsnens västra strand lockar många.

Det visade sig när regiongruppen höll höstens första möte vid Trollberget söder om Hulevik onsdagen den 16 augusti.

27 personer var på plats för att lyssna till en intressant föredragning av Helen Pettersson från länsstyrelsen i Kronoberg om hur arbetet med att bilda Kronobergs första och Sveriges 30:e nationalpark genomförs.

Går allt enligt planerna kommer riksdagen att ta beslut om bildandet av nationalparken i början av 2018.

–Sedan planerar vi för en invigning på Nationalparkernas Dag den 24 maj 2018, sa Helen Pettersson.

Totalt omfattar den föreslagna nationalparken i första hand delar av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och 100-talet öar i västra Åsnen samt området kring Trollberget.

Nationalparken får två entréer, en vid Bjurkärr och en vid Trollberget, till en kostnad av cirka 6 miljoner kronor. Markförvärven har kostat drygt 30 miljoner kronor men den totala kostnaden för nationalparken är ännu inte klar.

Efter cirka en och en halv timme ute i naturen samlades deltagarna i Torsåsbys kaffehus där Karin Nilsson, centerpartiets representant i Destination Småland, berättade om de möjligheter som bildandet av nationalparken ger.

Dessutom belyste Thomas Haraldsson, Anna Johansson och Per Schöldberg från Alvesta, Tingsryd och Växjö från sin horisont hur kommunerna arbetar med projektet.

Mötet avslutades med en information av Britt-Louise Berndtsson och Thomas Haraldsson om det remissvar som centerpartiet har lämnat kring förslaget om regionens framtida hälso-och sjukvårdsstrategi.

Gruppledaren Sven Sunesson tackade för en bra sammankomst och bjöd in till nästa möte som kommer att hållas den 5 september.