Heldag för Annie Lööf i Kronoberg

Varje vecka gör Annie Lööf nedslag runt om i Sverige.

Heldag för Annie Lööf i Kronoberg

Varje vecka gör Annie Lööf nedslag runt om i Sverige.

Onsdagen den 20 september stod Kronoberg på tur att få besök av Centerledaren.

På inbjudan från partiets regionledning med Thomas Haraldsson som ansvarig kom Annie Lööf till barnkliniken på Växjö lasarett för att bli orienterad om projektet Barnens Hus där Region Kronoberg ska samordna framtidens barnsjukvård.

Under en dryg halvtimme gav projektledaren Jonas Ericsson sin bild av hur arbetet har framskridit sedan beslutet att bygga Barnens Hus togs av regionfullmäktige 2014. Annie Lööf undrade om projektet har några förebilder.

–Nej, det kan man inte säga. Vi har besökt många sjukhus runt om i Sverige och det närmaste vi har kommit är Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, svarade Jonas Ericsson.

Sedan beslutet togs att bygga Barnens Hus har förutsättningarna förändrats.

–Det föds flera barn nu än för tre år sedan. Den demografiska kurvan för Kronoberg fram till 2031 visar att den största befolkningsökningen sker i gruppen 0-17 år. Det innebär att vi måste tänka i nya banor när vi planerar för verksamheten i Barnens Hus, sade Jonas Ericsson.

När huset står färdigt är i nuläget oklart. Det handlar om praktiska problem med lokalerna - fler verksamheter än barnsjukvården vill ha tillgång till de ytor som ska uppföras på lasarettsområdet. Därför kan det dröja till 2019 innan byggnationen kommer igång.

Annie Lööf var mycket nöjd med informationen.

–Både som politiker och småbarnsförälder känner jag mycket för att våra barn ska få en trygg och bra sjukhusvård. Därför var det här besöket i Växjö oerhört intressant och lärorikt, sade Annie Lööf.

Efter besöket i Växjö fortsatte Annie Lööf till Ljungby där hon studerade de många verksamheterna i den ekonomiska föreningen Spiket, där man syr och lagar kläder, packar muttrar och bedriver ett kafé. Hon avslutade med en rundvandring på Åsikten, där hon träffade dem som bor både på det särskilda boendet och trygghetsboendet.