Regiongruppen mötte Peter Aronsson

Peter Aronsson, ny rektor för regionens akademiska högborg Linnéuniversitetet, gav en intressant bild av verksamheten när regionfullmäktigegruppen tisdagen den 14 november bjöd in till en helkväll i universitetets M-byggnad.

Peter Aronsson, ny rektor för regionens akademiska högborg Linnéuniversitetet, gav en intressant bild av verksamheten när regionfullmäktigegruppen tisdagen den 14 november bjöd in till en helkväll i universitetets M-byggnad.

19 intresserade var på plats när Peter Aronsson från Gemla berättade att Linnéuniversitetet med sina 31 000 studenter och cirka 2 000 anställda är det till antalet sjätte största lärosätet i Sverige.

–Vi har blivit allt mer populära med åren. Våra mastersprogram i data och ekonomi är mycket attraktiva men vi skulle kunna locka ännu flera studenter till Växjö och Kalmar om infrastrukturen vore bättre. Det är en hämmande faktor som ni politiker kan påverka, sa Peter Aronsson.

It-företagen i Växjöregionen skriker efter kvalificerad arbetskraft. Och nu finns förhoppningar om att företagen kan bli tillgodosedda eftersom Linnéuniversitetet har lämnat in en ansökan om att få starta en civilingenjörsutbildning. Blir den beviljad kommer rekryteringssituationen för it-företagen på sikt bli kraftigt förbättrad.

Kvällens andra huvudperson var Christel Gustavsson, regional utvecklingsdirektör i Kronoberg.

–Regionen och Linnéuniversitetet har sedan 2016 ett samverkansavtal som sträcker sig fram till 2020. Avtalet fungerar mycket väl och bidrar i hög grad till att utveckla både regionen och universitetet, sa Christel Gustavsson.

Slutligen gjorde Åsa Rydell Blom, prefekt vid institutionen för skog- och träteknik som startade 1995 och har 45 anställda, en bred genomgång av den framgångsrika forskningen och utbildningen. som lockar 750 studenter, därav 210 på heltid, att utveckla sina kunskaper om den svenska skogen på Linnéuniversitetet.

–Under 2017 omsätter vi 39 miljoner kronor. Eftersom 75 procent av våra forskningspengar kommer via externa medel måste vi etablera långsiktiga samarbeten inom strategisk forskning. I det här sammanhanget är Södra självfallet en viktig partner men vi samverkar också med många andra företag och organisationer, sa Åsa Rydell Blom.

Hon presenterade många intressanta fakta. Trots att Sverige bara har två procent av världens samlade skogsareal är vi efter Kanada och USA världens tredje exportör av massa, papper och sågade trävaror.

–Den svenska skogsindustrin står sig väl i internationell konkurrens. Och satsar man på en utbildning inom skog- och träteknik är man nästan garanterad att få ett bra jobb. Våra studenter är spridda över hela landet vilket innebär att många studerar på distans. Det genererar ett oerhört ”driv” för att klara tentorna. Men när man efter några år har klarat av studierna går de allra flesta vidare till spännande och välavlönade jobb inom skogsbranschen, sa Åsa Rydell Blom.

Efter information från Sven Sunesson avslutade Britt-Louise Berndtsson kvällen med en genomgång av Alliansens preliminära regionala valprogram inför valet 2018.